21 april 2024
onsdag, 27 november 2019 14:07

Patrizia lanserar en bostadsfond om 10,5 Mdr kr

Skrivet av 

 

 

Patrizia Living Cities Residential Fund (Living Cities) har förvärvat en bostadsfastighet i Heinrich Heine Gärtern i Düsseldorf.


Patrizia har lanserat Patrizia Living Cities Residential Fund (Living Cities), en öppen fond med som för närvarande har 650 miljoner euro tillgångar men som förväntas växa till över 1 miljard euro, cirka 10,5 Mdr kr, i tillgångar nästa år. Fonden är Patrizias flaggskepp, som en central europeisk bostadsfond för institutionella investerare och den stöds av Patrizias 35-åriga erfarenhet av att både investera i bostadssektorn i hela Europa och att förvalta öppna diskretionära fonder. Patrizia har tillgång till lokala erbjudanden genom sitt oöverträffade nätverk av 200 lokala professionella aktörer för bostadsinvesteringar.

Fondens första portfölj har skett genom en serie separata transaktioner. Den senaste transaktionen är ett köp av en tysk bostadsportfölj, som är till 99,5 procent uthyrd. I denna portfölj finns 1.198 lägenheter i byggnader i sex av Tysklands ledande städer med en total area på 96.500 kvm  som alla hyrs ut till den privata sektorn.


De andra viktigaste transaktionen inkluderar två bostadsprojekt i ett växande område i Münchens West End, som kallas Green Levels, där fonden har förvärvat 192 lägenheter om 14.190  kvm.

I Köpenhamn har fonden köpt 76 lägenheter om 8.383 kvm i ett projekt i området för Amager Beach Park. Båda projekten kommer att levereras till den privata hyresmarknaden under 2020.

Dessutom har fonden Living Cities köpt ett dussin tillgångar i de nederländska städerna Amsterdam och Rotterdam.

Anne Kavanagh, Chief Investment Officer på Patrizia, säger:
– Vi är glada över att ha lyckats lansera denna nya bostadsfond som ett flaggskepp för att utnyttja de spännande möjligheter som finns inom den europeiska bostadssektorn och som visar styrkan och djupet i vår erfarenhet på denna marknad och vår fond hanteringsfunktioner. Vi vill ta tillfället i akt att tacka våra investerare för deras tidiga engagemang som visar deras förtroende för vårt team och vår strategi. Levande städer skapar redan enormt intresse bland investerare på grund av den starka tillväxtpotentialen i Europas bostadssektor.

Sebastian Dietert, fondförvaltare, Living Cities på Patrizia, kommenterade:
– Att ha lanserat en första portfölj om 650 miljoner euro är ett bevis på vår affärsförmåga och på vår förmåga att säkra mycket attraktiva tillgångar för våra kunder. Sammansättningen av den nuvarande portföljen för levande städer återspeglar essensen i denna fond, nämligen att ge stabila inkomster med långsiktiga utsikter för kapitaltillväxt på starka mikroplatser. Dessutom har vi en pipeline om cirka 1,5 miljarder euro i ytterligare förvärvsmål tack vare vår starka lokala expertis.

Patrizia AG  har varit aktiv på fastighetsmarknaden i hela Europa i mer än 35 år. Patrizia verksamhet inkluderar förvärv, förvaltning, ompositionering och försäljning av bostads- och kommersiella fastigheter genom egna licensierade investeringsplattformar. Som en global partner för paneuropeiska fastighetsinvesteringar fungerar Patrizia som en affärspartner för stora institutionella investerare och detaljhandelsinvesterare i alla större europeiska länder.Patrizia förvaltar mer än 42 miljarder euro i fastighetstillgångar, främst som en medinvesterare åt försäkringsbolag, pensionsfonder och banker.