4 juni 2023
onsdag, 27 november 2019 18:18

NP3 köper i Karlstad, Umeå och Skellefteå

Skrivet av 

 

 

Andreas Wahlén, vd för NP3 Fastigheter.


NP3 Fastigheter har investerat i tre fastigheter med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 225 Mkr. Det sammanlagda hyresvärdet uppgår till 20,1 Mkr. Därutöver har en obebyggd fastighet förvärvats i Sundsvall. Fyra fastigheter har avyttrats, varav tre i Härnösand och en i Sundsvall.

 

En nyproducerad fastighet i Karlstad har förvärvats med ett underliggande fastighetsvärde om 100 Mkr. Fastigheten är fullt uthyrd och inrymmer industri- och byggvaruhandel. Den uthyrningsbara arean uppgår till 8.627 kvm. Hyresvärdet uppgår till 7,1 Mkr och den genomsnittliga återstående löptiden på hyresavtalen uppgår till drygt nio år. Fastigheten har en tomtarea om 20.161 kvm. Ekonomiskt tillträde skedde 1 oktober 2019.

 

NP3 har avyttrat tre fastigheter i Härnösand och en i Sundsvall med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 210 Mkr. De fyra avyttrade fastigheterna, med lokaler för främst kontor, har en uthyrningsbar area om 21.600 kvm. Hyresvärdet uppgår till 23,9 Mkr och uthyrningsgraden är 87 procent. Ekonomiskt frånträde sker 1 december 2019. Försäljningen är i nivå med redovisat värde. Pangea Property Partners har varit rådgivare i denna affär.


Två industrifastigheter har förvärvats i Umeå och Skellefteå för ett underliggande fastighetsvärde om 125 Mkr. Fastigheterna omfattar 14.000 kvm uthyrningsbar area och en markareal om 39.200 kvm. Det årliga hyresvärdet är 13 Mkr. Den genomsnittliga återstående löptiden för hyresavtalen uppgår till sex år och uthyrningsgraden uppgår till 97 procent. Tillträdesdag 2 december 2019.

 

I Sundsvall har en obebyggd fastighet om 133.000 kvm förvärvats. Marken ligger i Birsta, ett av Sveriges största handelsområden, och har 45.000 kvm byggrätter.