4 juni 2023
torsdag, 28 november 2019 14:01

Bättre läge för förstabostadsköpare i Finland

Skrivet av 

 

Unga finländarna sparar allt större belopp och andelen unga som inte sparar alls håller på att minska.

 

 

Läget på den finska bostadsmarknaden för dem som köper sin första bostad har underlättats under 2019. Genom att investerarnas intresse har avtagit har nu den som köper sin första bostad betydligt bättre möjligheter än på många år att hinna få en liten höghuslägenhet i ett tillväxtcentrum eller köpa en större bostad till ett rimligt pris i en kranskommun.

Att sysselsättningen bland unga har förbättrats, det har blivit populärare att spara, räntenivån är låg och att det hela tiden blir dyrare att bo på hyra bidrar också till att förstabostadsköparna blir aktivare på bostadsmarknaden.

– Läget på bostadsmarknaden har äntligen underlättats för förstabostadsköpare efter flera år med ett relativt kärvt läge. Nu besöks våra bostadsvisningar av betydligt fler potentiella förstabostadsköpare än tidigare, säger Jukka Rantanen, vd för Sb-Hem.

Han fortsätter:
– Än ligger vi dock inte riktigt på samma nivå som till exempel 2006 då över 30.000 personer köpte sin första bostad.För närvarande finns det fler möjligheter att hitta en första bostad än på länge, säger Rantanen.
Sysselsättningen bland unga har under det senaste året ökat snabbare än bland den övriga befolkningen. Inkomstnivåerna håller också på att stiga. Stor betydelse har också det faktum att unga och förstabostadsköpare inte längre behöver konkurrera med investerarna om de små bostäderna.

– För bara en tid sedan fick den som ville köpa en liten bostad i huvudstadsregionen verkligen lägga manken till. Förstabostadsköparna hann inte få lånebeslut från banken förrän investerarna redan hade lagt vantarna på de intressanta objekten. Genom att det är billigt att låna pengar lockas också unga och potentiella förstabostadsköpare till marknaden. Det finns inga tecken på att räntorna kommer att stiga. Nollräntorna verkar ha blivit ett långvarigt tillstånd.   Det är dyrt att bo på hyra och relativt sett blir det hela tiden dyrare. Hyrorna har stigit betydligt snabbare än bostadspriserna på nationell nivå. säger Rantanen.

– Prisutvecklingen på bostäder har inte hängt med i samma takt. I själva verket är det nu enklare för förstabostadsköpare som vill ha gott om utrymme att köpa även enfamiljshus, eftersom priserna på dem i kranskommunerna ligger på samma nivå som för 10 år sedan, säger Henna Mikkonen, chefsekonom inom Sparbanksgruppen.

BSP-sparande ökar i popularitet

– De ungas intresse för bostadssparande återspeglas i form av att bostadssparkonton (BSP-konton) ökar i popularitet. Antalet BSP-konton, som stöds av staten och bankerna, och de sparade medlen på dem har ökat kraftigt på kort tid. Alldeles nyligen fick vi veta att de totala insättningarna på BSP-konton har överstigit en miljard euro, säger Jukka Rantanen.

– BSP-kontovillkoren har ändrats och lockar allt fler unga att börja bostadsspara. Räntan på BSP-kontomedel har ökat i betydelse på grund av de låga marknadsräntorna. Förstabostadsköpare får utöver statligt räntestöd en tilläggsränta av banken på sina besparingar och behöver inte betala överlåtelseskatt, säger Tero Kangas, produktområdeschef inom finansiering vid Sparbanksförbundet.

– För många kommer det som en överraskning att fast anställning i dag inte längre är en ovillkorlig förutsättning för beviljande av bostadslån. Kreditbeslutet grundar sig alltid på en helhetsbedömning av kundens betalningsförmåga samt ekonomiska nuläge och framtidsutsikter, säger Kangas.

– Enligt den färska Sparbarometern planerar 62 procent av svarspersonerna sin ekonomi för mindre än ett år framåt eller inte alls. Finländarna har dock ett betydligt större intresse för att börja spara och investera än för ett år sedan. Finländarna sparar allt större belopp och andelen personer som inte sparar alls håller på att minska, säger Mikkonen.

– Enligt Sparbarometern är det viktigare för unga att äga en egen bostad än för de övriga i genomsnitt. Kanske den ständiga och aktiva pensionsdebatten i offentligheten har fått de unga att förstå att det är viktigt att köpa en egen bostad med tanke på det egna framtida pensionsskyddet. Att du bor på hyra gynnar ingen annan än din hyresvärd. Du ökar inte din egen förmögenhet på något sätt, säger Jukka Rantanen.


Sb-Hem är en lokal fastighetsförmedlingskedja som ingår i Sparbanksgruppen och som bedriver sin verksamhet på franchisingbasis. Företaget har över 60 kontor i Finland.