4 juni 2023
fredag, 29 november 2019 10:53

Skanska bygger sjukhus i Arlington, Virginia

Skrivet av 

 

Skanska bygger ny sjukhusbyggnad i sex våningar om cirka 21.000 kvm, i Arlington, Virginia, USA.


Skanska har tecknat avtal med Virginia Hospital Center om att bygga nya lokaler för öppenvård samt ett parkeringsgarage i Arlington, Virginia, USA. Kontraktet är värt 37 miljoner dollar, cirka  355 Mkr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det fjärde kvartalet 2019.

Den nya sex våningar höga byggnaden, med en total yta på cirka 21.000 kvm, kommer att rymma undersöknings- och behandlingsrum för fysioterapi, utrymmen för röntgen och magnetröntgen, mottagningar för patienter samt sex operationsrum. Parkeringshuset för totalt 1.700 bilar omfattar sex våningar ovan mark samt tre plan under mark.

Byggarbetet påbörjades i juni 2019 och beräknas vara slutfört i januari 2023.