2 oktober 2023
fredag, 06 december 2019 14:00

Austler, ny tf ekonomi- och finansdirektör i Södertälje

Skrivet av 

  

Rekryteringen av Jörgen Austler (bilden) innebär att han har utsetts till tillförordnad ekonomi- och finansdirektör på Södertälje kommun. Han har idag rollen som ekonomi- och finansdirektör på Telge AB, och han kommer att dela detta uppdrag med sin nya roll på kommunen.                      

– Med Jörgen Austler i den strategiskt viktiga positionen som ekonomi- och finansdirektör tar vi ytterligare ett steg i att effektivisera och strukturera ledarskapet inom kommunkoncernen, säger stadsdirektör Rickard Sundbom. Med hans kompetens och erfarenhet från Telge ser jag också ökade synergieffekter mellan förvaltning och bolag. Jörgen Austler har en utmärkt förmåga att skapa harmoniska och framgångsrika team.

Jörgen Austler har arbetat på Telge sedan 2012, de första åren som ekonomichef på Telge energi och sedan 2016 som ekonomi- och finansdirektör på Telge AB.  Han är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Umeå och har lång erfarenhet av ledning och ekonomistyrning i större organisationer.

– Jag är mycket glad och tacksam över att ha fått förtroendet att ansvara för hela kommunkoncernens ekonomi- och finansfrågor, säger Jörgen Austler. Det känns som ett naturligt steg i målsättningen att organisationerna ska samarbeta mer. Redan idag samarbetar Södertälje kommun och Telge i många frågor, och jag ser fram emot att kunna påverka utvecklingen.

Jörgen Austler kommer att ta vid efter avgående ekonomi- och finansdirektör Magnus Claesson som slutar vid årsskiftet.