25 april 2024
torsdag, 19 december 2019 12:27

Pangea: Nytt transaktionsrekord

Skrivet av 

 

Transaktionsvolymen i Sverige ökade med hela 35 procent till cirka 220 miljarder kronor under 2019.Efter ett mycket starkt sista kvartal uppgår transaktionsvolymen på den nordiska fastighetsmarknaden till cirka 44 miljarder euro under 2019, vilket är den högsta nivån någonsin. Den höga volymen beror bland annat på en rekordstark svensk fastighetsmarknad och många stora bolagsaffärer, visar nya siffror från fastighetsrådgivaren Pangea Property Partners.


– 2019 blev inte bara ett rekordår, utan också femte året i rad med en volym över 40 miljarder euro. Det visar att den nordiska fastighetsmarknaden är en av de absolut mest stabila och aktiva i Europa, säger Mikael Söderlundh, analyschef och partner på Pangea Property Partners.

Transaktionsvolymen i Sverige ökade med hela 35 procent till cirka 220 miljarder kronor under 2019. Det förra rekordet på 208 miljarder kronor från 2016 passerades alltså med marginal. I Norge, som fortsätter att vara den näst största marknaden i Norden, minskade volymen med 7 procent under året. Även i Finland och Danmark sjönk volymerna med cirka 25 procent, från ovanligt höga nivåer under 2018. Det totala antalet transaktioner på den nordiska fastighetsmarknaden minskade med 5 procent under 2019 och den genomsnittliga transaktionsstorleken uppgick till 44 miljoner euro.

 

 

 

 

 

I Sverige är transaktionsvolymen högre än någonsin tidigare, men antalet affärer är det lägsta på fem år. Det beror på att det sker allt fler stora portföljaffärer, och många utländska investerare söker exempelvis färdiga förvaltningsstrukturer och bolagsförvärv i första hand, och inte enskilda fastigheter, säger Mikael Söderlundh.

Utländska köpare stod för 34 procent av transaktionsvolymen i Norden under 2019 och i Sverige var andelen
30 procent. Under de senaste tre åren har utländska köpare nettoinvesterat mer än 20 miljarder euro på den nordiska fastighetsmarknaden.

Kontor var det största segmentet och stod för 29 procent av transaktionsvolymen under 2019, följt av bostäder som stod för 23 procent. Andelen samhällsfastigheter ökade till 18 procent, en markant ökning från 6 procent förra året. Handel stod för 11 procent av volymen, ned från 16 procent förra året.

– Det finns en stark efterfrågan på olika typer av samhällsfastigheter, drivet av demografiska faktorer och en jakt på stabila kassaflöden. Även centralt belägna kontorsfastigheter och logistik är heta segment, medan det är fortsatt motigt för handelsfastigheter, säger Joakim Arvius, vd i Sverige och partner på Pangea Property Partners. De största fastighetstransaktionerna i Norden under 2019 var:

1. SBBs förvärv av svenska samhällsfastighetsbolaget Hemfosa (39,8 miljarder kronor). 2.Vonovias förvärv av svenska bostadsbolaget Hembla (33,5 miljarder kronor). 3.Elos och Varmas sammanslagning av köpcentrumen Jumbo och Flamingo i Finland (0,6 miljarder euro). 4. Liliums och Castellums bytesaffär med 26 fastigheter i Linköping och Sundsvall (5,2 miljarder kronor). 5. DNB Livs förvärv av DNB Banks huvudkontor i Oslo från SBB (4,5 miljarder norska kronor).


Pangea Property Partners har genomfört nästan 40 transaktioner och andra rådgivningsuppdrag i Norden med ett underliggande fastighetsvärde på cirka 30 miljarder kronor under 2019
. Bolaget var exempelvis rådgivare i den stora bytesaffären mellan Lilium och Castellum i Linköping och Sundsvall på 5,2 miljarder kronor, vilket är den största fastighetsaffären i Sverige under året bortsett från utköp från börsen.

Pangea var också rådgivare till Starwood i deras första affär i Finland när de förvärvade 73 bostadsfastigheter, med cirka 2 200 lägenheter, från Elo och OP Group. Baolget har även genomfört flera stora transaktioner i centrala Stockholm och Oslo för kunder som Humlegården, Profi Fastigheter, Union Investments, Bane NOR, Genesta och Tristan Capital Partners.

– Vi förväntar oss att även 2020 kommer att bli ett starkt år för den nordiska fastighetsmarknaden, drivet av gynnsamma makroekonomiska förutsättningar såsom låga räntor och svaga lokala valutor, samt många följdaffärer och portföljjusteringar i kölvattnet av senaste tidens stora bolagsförvärv, säger Joakim Arvius.