2 oktober 2023
måndag, 23 december 2019 10:46

Heimstaden köper för 755 Mkr i Spånga av Magnolia

Skrivet av 

 

Thomas Persson, chef för affärsgenerering och regionchef Öst, Magnolia Bostad.Magnolia Bostad säljer det första projektet inom ramavtalet med Heimstaden Bostad, vilket innebär att Magnolia Bostad har tecknat avtal om försäljning av fastigheten Ferdinand 9 i Spånga, Stockholms kommun, omfattande 141 boenden, 80 vårdboenden samt en stor livsmedelsbutik i markplan. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Bedömt fastighetsvärde vid färdigställande uppgår till cirka 755 Mkr.

Projektet är den första försäljningen inom det ramavtal som Magnolia Bostad och Heimstaden Bostad ingick den 20 juni 2018. Ramavtalet innebär att Heimstaden Bostad ska förvärva bostadsprojekt omfattande 14 projekt om cirka 5.300 boenden av Magnolia Bostad till ett värde av cirka 9,6 Mdr kr.


Fastigheten är belägen inom ett område som står inför en stor förändring då det håller på att omvandlas från industriområde till en blandstad med bostäder, kontor, butiker och annan service. Fastigheten har ett mycket bra läge med närhet till pendeltågstrafik och busskommunikationer.

Totalentreprenör är Consto. Operatör för vårdboendet är Vardaga, med vilka ett 15-årigt hyresavtal tecknats. Det finns även ett 12-årigt hyresavtal tecknat med Coop för livsmedelsbutiken i markplan.

Magnolia Bostad kommer att utveckla och driva projektet fram tills dess att bostäderna är klara för inflyttning, vilket beräknas ske under 2023.