1 april 2023
fredag, 27 december 2019 12:07

Fastator köper 31 fastigheter för 600 Mkr

Skrivet av 

 

Joakim Orthén, vd för Industrisamhället, ett bolag som är helägt av Fastator.

 

Fastators helägda dotterbolag Industrisamhället Fastigheter AB har ingått avtal om förvärv av 31 fastigheter med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 600 Mkr. Fastigheterna är belägna på ett flertal olika orter och har en total uthyrningsbar yta om cirka 161.000 kvm och totala hyresintäkter om cirka 65 Mkr. Fastigheterna har ett flertal olika hyresgäster. Genomsnittlig återstående hyreskontraktstid uppgår till cirka 3,3 år och ekonomisk uthyrningsgrad uppgår till cirka 85 procent. Förvärvet avses finansieras med befintlig likviditet och ny lånefinansiering.

Tillträde sker i slutet av det första kvartalet 2020. Transaktionen genomförs som bolagsförvärv, där fastigheterna ägs av bolag vars enda verksamhet består i att äga dessa fastigheter. Köpeskillingen uppgår till det presenterade underliggande fastighetsvärdet.

Colliers, Glimstedt och Nordic PM har agerat rådgivare i transaktionen åt Industrisamhället.

– Industrisamhället är specialiserat inom fastigheter i stadsnära industriområden och med dessa förvärv tar vi nu ett rejält kliv på bolagets inslagna tillväxtresa, kommenterar Joakim Orthén, vd för Industrisamhället.