1 april 2023
måndag, 30 december 2019 17:53

Gröna Skolfastigheter köper i Skövde

Skrivet av 

 

Martin Malhotra, vd för Gröna Skolfastigheter.

 

Gröna Skolfastigheter är ett samhällsbyggarföretag med en inriktning på skolfastigheter. Bolaget har under måndagen genom en bolagsaffär förvärvat fastigheten Ventilen 1 i Skövde. Fastigheten förhyrs idag i sin helhet av Praktiska Sverige AB som ingår i börsnoterade Academedias gymnasieverksamhet. Köpeskillingen har inte meddelats.

– Förvärvet är i linje med vårt kommunicerade mål att initialt förvärva förvaltningsobjekt parallellt med att vi initierar och deltar i utvecklingsprojekt. Vi ser fram emot att tillsammans med verksamheten fortsätta att förvalta och utveckla fastigheten inom ramen för vår förvaltningsaffär, säger Martin Malhotra, vd för Gröna Skolfastigheter i Sverige AB.

Fastigheten är upplåten med äganderätt och omfattar lektionssalar, verkstadsytor, uppehållsytor, en idrottshall samt ett elevboende med cirka 60 studentbostäder som hyrs ut till studenter vid Högskola i Skövde.

– I samband med förvärvet har vi även breddat vår ägarkrets och står väl rustade för fortsatta förvärv. Vår strategi fokuserar på balanserad tillväxt genom förvaltning och projektutveckling och vi ser att egengenerade kassaflöden skapar uthållighet och kapitaleffektivitet, säger Martin Malhotra, vd på Gröna Skolfastigheter i Sverige AB.

Rådgivare till Gröna Skolfastigheter i samband med förvärvet inkluderar Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB inom legala frågor, Jansa Consulting AB inom teknik- och miljöfrågor och CauseyWestling inom skatt- och momsfrågor.