2 oktober 2023
fredag, 03 januari 2020 12:16

ALM Equity säljer tomter i Uppsala till Obos

Skrivet av 

 

En detaljplan för Skölsta, cirka 6 km från Uppsala centrum, vann laga kraft 2014 och den gör det möjligt att bygga cirka 350 småhus i varierande storlek. I planen ingår också plats för skola/förskola, närbutik, elnäts- och pumpstationer för vatten-och avloppsanläggningar och utjämningsmagasin för dagvatten.ALM Equitys dotterbolag Småa AB har utvecklat 38 nya bostads- och skoltomter i området Skölsta, Uppsala. Fastigheten bestod initialt av cirka 82 tomter, varav 10 såldes 2016, 38 avyttras nu och resterande planerade cirka 34 behålls tills vidare.

De 38 tillskapade fastigheterna avyttras till bostadsutvecklaren OBOS. Värdet på fastigheterna vid försäljningen uppgår till 55 Mkr.

Den ursprungliga fastigheten förvärvades i juni 2016 via bolaget Arosslätten 2 AB.

– Genom att driva detaljplan för området har Småa nu förädlat stora delar av området och ser det som en naturlig del av bolagets strategi att avyttra de färdiga tomterna, säger Joakim Alm, vd för ALM Equity AB.

Småa AB planerar att tillskapa ytterligare 34 bostadstomter på den resterande delen av stamfastigheten i takt med Uppsala kommuns fortsatta utveckling av Skölsta.

För OBOS del är detta ytterligare ett steg i att ta position i Stockholmsregionen. Förvärvet av området Skölsta är strategiskt då Uppsala är en viktig marknad för OBOS.

 

– I Skölsta planerar vi att bygga både hus i projektform, styckehus samt en förskola, säger Malin Hart Randes, regionchef för OBOS Bostadsutveckling. Vi tror mycket på området och är väldigt nöjda med den här affären.