25 juli 2021
fredag, 20 mars 2020 11:52

Atrium Ljungberg lånar 920 Mkr för Life City

Skrivet av 

 

 


De 920 Mkr som Atrium Ljungberg lånar av Nordiska investeringsbanken, NIB, ska finansierar uppförandet av projektet Life City i Hagastaden, Stockholm. Byggnaden, som ska certifieras enligt Breeam Excellent, omfattar 27.500 kvm uthyrbar area med första inflyttning under slutet av 2021. Life City ska bli ett nytt centrum för affärsutveckling och service kopplat till vård, forskning och life science.


 

 

 

Atrium Ljungberg har tecknat ett grönt banklån med Nordiska Investeringsbanken om 920  Mkr. Lånet är icke säkerställt med en löptid på sju år och är kopplat till projektet Life City i Hagastaden, Stockholm.

Atrium Ljungberg är en långsiktig fastighetsägare med en god finansiell ställning. Låneportföljen om drygt 20 Mdr kr består till drygt hälften av kapitalmarknadsfinansiering och resten bankfinansiering och direktfinansiering. Det icke säkerställda banklånet om 920 Mkr är det första som Atrium Ljungberg genomför med Nordiska Investeringsbanken och breddar finansieringsbasen.

 

Lånet ska användas för uppförandet av projektet Life City i Hagastaden, Stockholm. Byggnaden, som ska certifieras enligt Breeam Excellent, omfattar 27.500 kvm uthyrbar area med första inflyttning under slutet av 2021. Life City ska bli ett nytt centrum för affärsutveckling och service kopplat till vård, forskning och life science.

– Vi är glada att genomföra vår första finansiering med Nordiska Investeringsbanken vilket breddar vår finansieringsbas ytterligare. Detta visar även att i en tuffare kreditmarknad finns intresse att finansiera hållbara projekt, säger Martin Lindqvist, CFO på Atrium Ljungberg.

Nordiska investeringsbanken, NIB, är en internationell finansieringsinstitution som ägs av de åtta medlemsländerna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige. Banken finansierar privata och offentliga projekt i och utanför medlemsländerna. NIB har högsta möjliga kreditvärdighet, AAA/Aaa, hos de ledande kreditvärderingsinstituten Standard & Poor’s och Moody’s.