18 maj 2021
torsdag, 03 september 2020 11:44

Försäljningen av Higabs 22 fastigheter skjuts upp

Skrivet av 

 

 

 


I en K-märkt byggnad på Drottningtorget, vid Centralstationen i Göteborg, ligger Hotel Eggers som är ett av Sveriges äldsta hotell från 1859 och som ägs av Higab. Försäljningen av Hotel Eggers har nu skjutits upp.
En annan känd fastigheter som finns på säljlistan är Saluhallen Briggen.

 

 

 

 

 


Under onsdagen den 2 september 2020 beslutade kommunstyrelsen Göteborg att bordlägga ärendena som innebär att 22 fastigheter inom Higabs bestånd säljs.

I kommunfullmäktiges budget 2019 fick Stadshus AB i uppdrag att förbereda försäljning av tillgångar i bolagen i lokalkoncernen. Sedan dess har bolagen arbetat med att ta fram en lista över fastigheter som inte är strategiska för Göteborgs Stad och därmed ska säljas inom en treårsperiod. Det första förslaget inkluderade 38 fastigheter, men efter en revidering landade det på 25 fastigheter. 19 av dem ägs av Higab, 5 ägs av GöteborgsLokaler, som sedan årsskiftet inte är en del av lokalkoncernen och 1 fastighet ägs av Göteborgs Stads Parkeringsbolag. Syftet med försäljningarna är att frigöra kapital för att kunna göra nödvändiga investeringar i Göteborg.

Under onsdagens sammanträde i kommunstyrelsen bordlades förslaget att sälja fastigheterna, enligt uppgifter från snabbprotokollet. Även förslaget att förbereda försäljning av Odontologen, Biotech Center och Hälsovetarbacken sköts på framtiden. Båda ärendena är bordlagda till 16 september.