Skriv ut denna sida
tisdag, 10 november 2020 10:50

Handelsområdet Boglundsängen i Örebro växer

Skrivet av 

 

 

 


Fastighets AB Regios innehav i Boglundsängen i Örebro omfattar drygt 20.000 kvm handel och service, när projekt i handelsområdet blir färdigställda. Bild: White Arkitekter


 

 

 


Handelsområdet Boglundsängen i Örebro fortsätter att utvecklas i snabb takt. För ett år sedan kunde Regio och P&E Fastighetspartner berätta om planerna för omprofilering av området och nyproduktion av restauranger för de populära kedjorna Burger King, ChopChop och KFC, vilket följts av etableringar för Mio och Lekia/Babya. Fastighets AB Regio har sett en stark utveckling inom affärsområdet externhandel under 2020. I samarbete med P&E Fastighetspartner tecknas nu ett avtal med Chilli om 1.300 kvm butikslokaler för möbler och inredning, med öppning under första kvartalet 2021, vilket blirr den sjätte etableringen på kort tid i Boglundsängen.

Jan-Christer Nilsson, partner P&E Fastighetspartner, säger:
– Externhandeln har haft en extremt stark utveckling under 2020. Vi förvaltar flertalet handelsområden över södra och mellersta Sverige och ser samma trend i statistiken överallt. Ökningen av omsättningen är ofta tvåsiffrig jämfört med motsvarande månader förra året.

Eric Bergström, vd för Regio och partner Brunswick Real Estate, säger:
– Vi har en långsiktig plan att skapa ett riktigt attraktivt handelsområde i Boglundsängen, med en genomtänkt mix av butiker och restauranger. Vi kan konstatera att efterfrågan på butiker för hem och fritid bara har vuxit sig allt starkare under Corona-pandemin.

 

Hösten 2017 förvärvade Regio en portfölj om nio fastigheter i handelsområdet Boglundsängen i Örebro. Ambitionen var att fortsätta utveckla Boglundsängen till en av Örebros främsta handels- och mötesplatser för de boende i närområdet. Boglundsängen ska på sikt erbjuda er ett brett utbud av butiker och restauranger och inslag av samhällsservice.

Idag omfattar Regios portfölj i Boglundsängen cirka 12.000 kvm handel. Regios framtidsplaner för området innehåller restauranger och butiker, men även förhoppningar om inslag av samhällsservice. Vid hela projektets färdigställande, när alla etapper är genomförda, kommer Regios innehav i Boglundsängen innefatta drygt 20.000 kvm handel och service.

Fastighets AB Regio äger och förvaltar kommersiella fastigheter i växande större regionstäder och storstädernas ytterområden. Portföljen omfattar fastigheter med en uthyrbar area om drygt 600.000 kvm. Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden och Brunswick Real Estate under 2015. Brunswick förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare.

Senaste från Redaktionen