18 maj 2021
fredag, 18 december 2020 13:57

Selvaag Bostad anvisas mark i Slakthusområdet

Skrivet av 

 

 

 


Britta Blaxhult, vd för Selvaag Bostad.

 

 

 

 

 

 

 

Under torsdagen den 17 december 2020 beslutade Exploateringsnämnden i Stockholms stad att markanvisa ett bostadsrättskvarter till Selvaag Bostad i Slakthusområdets etapp 3. Slakthusområdet är en del av Söderstaden – ett av Stockholms största utvecklingsområden. En blandstad med bostäder, arbetsplatser och service samt ett rikt kulturliv att ta del av.

Moderbolaget Selvaag Bolig har lång erfarenhet av större stadsdelsutvecklingsprojekt och bolaget har byggt mer än 55.000 bostäder i Norge, främst i Osloområdet, sedan starten 1948. Markanvisningen är bolagets nästa kliv för vidare etablering i Sverige. Sedan tidigare har Selvaag en markanvisning i Årstafältet etapp 5.

– Det är glädjande att återigen få förtroendet att vara med och utveckla Stockholm. Vi har ambitioner om fler projekt och söker aktivt efter byggrätter. Slakthusområdet är en bra fortsättning på det vi har påbörjat, säger Sverre Molvik, vd för Selvaag Bolig.

Byggstart för etappen planeras till 2027.
– Slakthusområdet är en väldigt spännande stadsdel med unika möjligheter och vi ser fram emot att att utveckla ett aktivt, tryggt och trivsamt område, säger Britta Blaxhult, vd för Selvaag Bostad.