1 december 2023
torsdag, 14 januari 2021 12:10

Klart för att bygga Södra Änggården i Göteborg

Skrivet av 

 

 

 


Domen från mark- och miljödomstolen innebär att det kan byggas cirka 1.900 bostäder blandat med verksamheter, 16 förskoleavdelningar, två parker samt en skola. Bild: SödraÄnggården, vy Parken

 

 

 

 

 

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena av detaljplanen för Södra Änggården. Byggnationen av knappt 2.000 bostäder, skolor och parker kan därmed påbörjas i år.

 

Den 12 januari meddelade mark- och miljödomstolen att den avslår överklagandena av detaljplanen för Södra Änggården. Detaljplanen för omvandlingen av Högsbo industriområde till Södra Änggården antogs av kommunfullmäktige i april förra året och överklagades därefter.

 

Domen från mark- och miljödomstolen innebär att det kan byggas cirka 1.900 bostäder blandat med verksamheter, 16 förskoleavdelningar, två parker samt en skola. Förutsatt att beslutet inte överklagas, vinner det laga kraft och byggnationen av bostäder, skolor och parker kan påbörjas under 2021.

 

Planarbetet har pågått sedan 2016 och ingår i BoStad2021. För cirka tre år sedan togs ett omtag då en tidigare exploatör valde att stå utanför planarbetet. En förutsättning i detaljplanen är att säkerställa att verksamheter som idag är etablerade i området ska kunna vara kvar samtidigt som nya tillförs.

 

Skärmande bebyggelse och flytt av bostäder innebär att bullret hanteras enligt de riktlinjer som finns idag. Den lukt som efter luktreducerande åtgärder kan finnas i området har bedömts som ofarlig och acceptabel.

 

Under 2017 och 2018 tecknade Platzer avtal med Bonava, Peab Bostad, Magnus Månsson Fastigheter, Hökerum Bygg och Skanska Nya Hem om merparten av de bostadsbyggrätter som planeras i Södra Änggården. Avtalen villkoras av att detaljplanen vinner laga kraft.

 

– Att mark- och miljödomstolen nu avslår överklagandena innebär att vi tar ett steg närmare omvandlingen av norra Högsbo till Södra Änggården. Domstolens beslut är ett kvitto på att de ansträngningar vi gjort under planarbetet, för att säkerställa befintliga verksamheters samexistens med planerade bostäderna, skolorna och parkerna, har varit tillräckliga. Vi och övriga aktörer ser fram mot att komma igång med arbetet med att förverkliga vår vision om en levande stadsdel vid Änggårdsbergets fot mer tillgänglig för göteborgarna, säger Lisa Häggdahl, affärsutvecklare och ansvarig för arbetet med detaljplanen på Platzer.