27 mars 2023
torsdag, 14 januari 2021 16:26

Catena investerar 300 Mkr i Morgongåva

Skrivet av 

 

 

 


Catena bygger en logistikanläggning om cirka 38.000 kvm för Babyland i Företagsparken Morgongåva, som ligger cirka 40 kilometer väster om Uppsala.

 

 


Catena investerar ytterligare 300 Mkr i företagsparken Morgongåva efter att tecknat avtal med Morgongåva Företagspark om nybyggnationsprojekt av ytterligare en e-handelsanläggning i området

Den nya logistikanläggningen om cirka 38.000 kvm uppförs på fastigheten Morgongåva 15:33 i Företagsparken Morgongåva, som ligger cirka 40 kilometer väster om Uppsala. Ett 12-årigt hyresavtal har tecknats med Babyland som avser att hantera sina e-handelsleveranser i anläggningen.

Den nya logistikanläggningen miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver med strikta krav på energi, inomhusmiljö och materialval – på taket kommer solceller att installeras. Den totala investeringen beräknas ge ett driftsöverskott om cirka 17,8 Mkr.

I samma område finns flera aktörer, bland annat e-handelsapoteket Apotea som har sin verksamhet i Catenas befintliga anläggning Snesholm 1:16.

– Morgongåva är ett nav för e-handelslogistik med en tydlig miljöprofil. När området växer stärks positionen ytterligare och de som verkar i området kommer kunna dra ännu mer nytta av de samordningsvinster som alltid uppstår i den här typen av kluster, det är positivt både ekonomiskt och ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Jörgen Eriksson, vd för Catena.

– Det är glädjande att vi fortsätter expandera. Sedan tidigare har vi ett mycket gott samarbete med Catena och det känns naturligt att vi kan vidareutveckla Morgongåva Företagspark tillsammans, säger Henrik Lindley, vd för Domarbo Skog Aktiebolag och Morgongåva Företagspark AB.

Byggstart är beräknad till första kvartalet 2021 och inflyttning är planerad till februari 2022.