27 mars 2023
fredag, 15 januari 2021 11:47

Scandic har fått hyresreduktioner om 850 Mkr

Skrivet av 

 

 

 


Jan Johansson, ekonomi- och finansdirektör för Scandic Hotels Group.

 

 


 

 

I december 2020 uppgick Scandics genomsnittliga beläggningsgrad till cirka 15 procent med fortsatt svag efterfrågan på samtliga marknader. De pågående hyresförhandlingarna har hittills resulterat i överenskommelser om reducerad hyra samt erbjudanden om hyresreduktioner från hyresvärdarna om totalt cirka 850 Mkr.

Den genomsnittliga beläggningsgraden för Scandic om cirka 15 procent i december 2020, innebär att beläggningsgraden för det fjärde kvartalet 2020 var omkring 23 procent, i linje med bolagets prognos från 8 december 2020. Efterfrågan har varit fortsatt svag på samtliga marknader och den har påverkats av skärpta myndighetsrestriktioner. Ungefär hälften av Scandics hotell har varit stängda över jul och nyårshelgerna, vilket haft en viss negativ effekt på beläggningsgraden i december och i början av januari.

Enligt Benchmarking Alliance sjönk marknadens RevPAR med mellan 59 och 72 procent i de nordiska länderna under fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Scandics tillgängliga likviditet uppgick vid årsskiftet till cirka  1,9 Mdr kr
.

Baserat på nuvarande bokningsläge förväntas genomsnittlig beläggningsgrad uppgå till cirka 15 procent i januari 2021. Även om Scandic räknar med en gradvis ökning under de kommande månaderna, förväntas beläggningen vara på en fortsatt låg nivå under det första kvartalet.

Sedan en tid tillbaka har Scandic förhandlat med hyresvärdarna och så här långt har dessa förhandlingar resulterat i överenskommelser om reducerad hyra samt erbjudanden om hyresreduktioner om totalt cirka 850 Mkr. De avtalade och erbjudna hyresreduktionerna gäller främst för 2020-2022 varav mer än hälften gäller för 2021. Scandic anser att ytterligare hyresreduktioner är nödvändiga för att kunna hantera rådande marknadsläge och har pågående förhandlingar med ett flertal fastighetsägare.

Efter att coronakrisen inträffade har Scandic på kort tid mer än halverat kostnadsbasen, exklusive hyror. Med låga kostnader, en marknadsledande position och effektiv operationell modell har Scandic alla förutsättningar att vara den mest konkurrenskraftiga och attraktiva partnern för hotellfastighetsägarna i Norden.

Scandics bokslutskommuniké för 2020 publiceras den 17 februari 2021.