27 mars 2023
fredag, 15 januari 2021 11:57

CBRE hyr ut 5.000 kvm till Kamux i Göteborg

Skrivet av 

 

 

 


Fastigheten på Transportgatan 49 i Göteborg ägs av Bäckebol Fastighets AB, som var CBREs uppdragsgivare. Fastigheten ska nu genomgå ett omfattande renoveringen för att bli en modern bilanläggning åt Kamux.

 

 


 

 

CBRE har hyrt ut 4.983 kvm på Transportgatan 49 i Göteborg, till det börsnoterade finska bilhandelsbolaget Kamux som är ett företag som är specialiserade på att köpa och sälja begagnade bilar. Uthyrning är Kamux största etablering i Sverige.

Fastigheten på Transportgatan 49 i Göteborg ägs av Bäckebol Fastighets AB, som var CBREs uppdragsgivare. Fastigheten ska nu genomgå ett omfattande renoveringen för att bli en modern bilanläggning.

Oscar Sandén, Head of External Retail, CBRE kommenterar:
– Jag är glad att Kamux funnit väl belägna lokaler för sin expansion i Göteborg och att fastighetsägaren får en bra och långsiktig hyresgäst. Jag tackar alla parter för ett bra samarbete och passar på att önska Kamux lycka till med nya verksamheten.

Leif Brandel, styrelseordförande i Bäckebol Fastighets AB, säger:
– Vi gläder oss mycket åt att få samarbeta med ett sådant här framgångsrikt finsk börsbolag som har 78 anläggningar i Finland, Sverige och Tyskland, varav 21 i Sverige. Koncernens omsättningen uppgick år 2019 till 659 MEUR varav 1,7 Mdr kr i Sverige. Affären har möjliggjorts av CBRE:s globala nätverk samt av Oscar Sandéns och Bengt Axelssons skickliga och otröttliga insatser.

 

Sedan en tid tillbaka har Scandic förhandlat med hyresvärdarna och så här långt har dessa förhandlingar resulterat i överenskommelser om reducerad hyra samt erbjudanden om hyresreduktioner om totalt cirka 850 Mkr. De avtalade och erbjudna hyresreduktionerna gäller främst för 2020-2022 varav mer än hälften gäller för 2021. Scandic anser att ytterligare hyresreduktioner är nödvändiga för att kunna hantera rådande marknadsläge och har pågående förhandlingar med ett flertal fastighetsägare.

Efter att coronakrisen inträffade har Scandic på kort tid mer än halverat kostnadsbasen, exklusive hyror. Med låga kostnader, en marknadsledande position och effektiv operationell modell har Scandic alla förutsättningar att vara den mest konkurrenskraftiga och attraktiva partnern för hotellfastighetsägarna i Norden.

Scandics bokslutskommuniké för 2020 publiceras den 17 februari 2021.