27 mars 2023
fredag, 15 januari 2021 15:07

Bonava bygger 500 bostäder i Vestby, söder om Oslo

Skrivet av 

 

 

 


Flera av Bonavas bostadsfastigheter i Vestby, fyra mil söder om Oslo, får trädgårdar på taken. Foto: Arkitema

 

 


 

 


 

 

 

Matilda Vinje, regionchef för Bonava i Norge.

 

 

 

 

 


Bonava har köpt en obebyggd stor tomt i Vestby, fyra mil söder om Oslo, för att bygga drygt 500 lägenheter på platsen. Projektet har fått namnet Gartneritaket.


Projektet kommer att vara ett viktigt steg för att etablera Bonava som en av östra Norges tre största bostadsutvecklare de kommande åren. Bonava köpte tomten från fastighetsutvecklaren ReXir. Kontraktet undertecknades den 22 december 2020.

Tomten är planerad för cirka 500 lägenheter och cirka 140 av dessa kommer att vara studiolägenheter om 25 kvm, anpassade till ungdomar.

I Oslo är det svårt att bygga mindre lägenheter, men i grannkommunen Vestby, däremot, möttes Bonava med öppna armar.

– Vi uppskattar mycket att hjälpa unga människor att komma in på bostadsmarknaden. I Oslo är det nästan omöjligt att få nya små lägenheter till ett rimligt pris. Men i Vestby, cirka 20 minuter med tåg, utanför Oslo, har kommunen varit en bra partner för att hjälpa oss att utveckla ett helt nytt bostadskoncept där unga prioriteras, säger Matilda Vinje, regionchef för Bonava i Norge Projektet i Vestby kommer att vara en av de största projekten för Bonava i Skandinavien, och också det första stora förvärvet för Bonava i Oslo.

– Vi har under många år investerat och utvecklat olika fastigheter i Vestby. Kommunen framstår positivt som framåtriktad, effektiv och positiv för utveckling. Därför kommer vi också att fortsätta utveckla stora projekt i Vestby, säger Tore Andersen från ReXir ,som sålde till Bonava.

Han tillägger:
– Vi känner till Bonava som en trovärdig och bra stadsutvecklare från många tidigare projekt någon annanstans. Att vi nu tar dem till Vestby ser vi också som ett tecken på att vi är i en kommun med ett mycket strategiskt läge, där nya Follobanen kommer att ha mycket att säga för tillgänglighet de närmaste åren, säger Andersen.

Bonava planerar att delar av Vestby-projektet ska säljas till investerare under byggticden.

Vestby är centralt beläget i förhållande till centrala kollektivtrafiknav, säger Matilda Vinje:
– En trädgård på blir spännande att utveckla. Tomten i Vestby har ett strategiskt läge i förhållande till kollektivtrafik med tåg. Vestby är en kommun som fokuserar på bostadsutveckling och affärer. I närheten av vår tomt finns det få nya byggnader, så här har Bonava en gyllene möjlighet att ta marknadsandelar. Planeringsarbetet har börjat. Vi ser fram emot att hjälpa till att utveckla ett nytt stort och spännande kvarter, säger Matilda Vinje.

Förväntad försäljningsstart är hösten 2021 med planerad byggstart under år 2022. Inflyttningen förväntas ske under första halvåret 2024.