27 mars 2023
måndag, 18 januari 2021 10:41

SPG sålde bostäder för 2,3 Mdr kr under 2020

Skrivet av 

 

 

 


Carl Zetterqvist, vd för SPG i Sverige.

 

 


 


Scandinavian Property Group, SPG, sålde 826 bostäder med ett totalt värde på 2,3 Mdr kr i sina projekt i Norge och Sverige under 2020. Bostäderna som är sålda är både hyres- och bostadsrätter.

– Vi är väldigt nöjda med bostadsförsäljningen under 2020. Som många andra aktörer upplevde vi en avvaktande marknad i båda länder från mars till mitten av april, innan det stabiliserade sig igen på en bra nivå. Med bra bostadsförsäljning i båda länder, färdigställande av flera av våra bostadsprojekt och försäljning av tre hyresrättsprojekt i Sverige, blev 2020 ett mycket bättre år än det man kanske kunde förvänta sig under nedstängningen i mars, säger Carl Zetterqvist, vd för SPG i Sverige

– SPG har vid ingången av 2021 en byggrättsportfölj på cirka 6.000 bostäder, och vi har stora fastigheter i Drammen, Bærum, Oslo och Stockholm som förväntas erhålla lagakraftvunna detaljplaner under innevarande år. Vi har därför ett starkt fokus på att säkerställa goda resultat i dessa processer genom god dialog och samarbete med planenheterna på respektive kommun. I tillägg önskar vi genomföra ytterligare förvärv som passar våra strategiska fokusområden under året, avslutar han

Scandinavian Property Group (SPG) är ett fastighetsbolag som grundades 2004 och verkar på den skandinaviska marknaden. Organisationen består av 20 anställda med kontor i både Oslo och Stockholm. SPG är en industriell aktör inom tre specifika områden, bostäder, samhällsfastigheter och kontor. SPG har cirka 6.000 bostäder under utveckling samt en byggrättsportfölj om cirka 100.000 kvm BTA som avser samhällsfastigheter och kontor.