27 mars 2023
måndag, 18 januari 2021 11:12

Hotellens intäkter föll med 12 Mdr kr

Skrivet av 

 

 

 


Sedan mars månad 2020 har svenska hotell har tappat 12 Mdr kr enbart på rumshyror, varav hälften avser rumshyror om 6 Mdr kr för hotellen i Stockholm.

 

 


 


Hotellbranschens intäkter för logi för december 2020 föll med 70 procent jämfört med samma period förra året. Det innebär att svenska hotell har tappat 12 Mdr kr enbart på rumshyror sedan mars månad år 2020.

– Det är ett gigantiskt bortfall och förklarar varför det finns ett så akut behov att skynda på stödutbetalningarna. Det har exempelvis inte gått att söka omställningsstöd för perioden efter juli 2020 och det underminerar hela branschen, säger Stefan Westerberg, chefsekonom på Stockholms Handelskammare.

Helt nya siffror från Benchmarking Alliance som Stockholms Handelskammare bearbetat visar att även december månad blev tuff för hotellen.

Årsförändringen i logiintäkter redovisas till minus 78 procent för hotell i Stockholms län och minus 70 procent för landet som helhet.

Under december 2019 noterades 1.307 Mkr i intäkter på svenska hotell, en siffra som sjönk under december 2020 till svaga 391 Mkr.  Förklaringen är både betydligt lägre beläggning och lägre snittpriser på de rum som hyrs ut.

– Det är ett mycket mörkt läge och vi lär inte se någon vändning förrän smittkurvorna vänder nedåt och restriktionerna lättar. För att hotellen ska klara av att hålla ut och ha förutsättningar att växla upp när situationen blir bättre så krävs att de befintliga stödåtgärderna börjar fungera ordentligt, säger Stefan Westerberg.

Han fortsätter:

– Det är jättebra att det tagits fram omställningsstöd och att dessa förlängts, men det är ett väldigt stort problem att det inte går att söka stöd för perioden efter sista juli. Det är inte rimligt att ha ett glapp på nästan ett halvår, så det måste åtgärdas snarast möjligt, säger Stefan Westerberg.