27 mars 2023
onsdag, 20 januari 2021 12:40

Fastighetsinvesteringar stiger med 50 procent

Skrivet av 

 

 

 


Joachim Svedberg, Acting Head of Capital Markets på Colliers.

 

 


 
Enligt Colliers Internationals senaste rapport ”Global Capital Markets 2021 Investor Outlook” är investerare i stor utsträckning optimistiska när det gäller återhämtningen på marknaden för 2021. Colliers förutspår en 50-procentig ökning av den globala investeringsaktiviteten under andra halvåret, vilket pekar på ett brett förtroende för fastighetsmarknaden till följd av den senaste utvecklingen av vaccinet och global geopolitisk stabilitet.

Joachim Svedberg,
Acting Head of Capital Markets på Colliers, säger:
– De internationella investerarna stod för knappt 30 procent av omsättningen i Sverige under 2020, trots rådande reserestriktioner. Vi kommer sannolikt att se lättnader i resandet under året och detta kommer leda till att både befintliga och nya investerare kommer att göra nya och fler affärer i Sverige. Fokus kommer precis som under 2020 att vara förvärv av kontor, logistik och bostäder.


– Baserat på vår globala analys, som ger oss ett fågelperspektiv på investerarnas förväntade förvärv, finns det ett långsiktigt intresse för fastighetssektorn. Med en enorm kapitalvolym som samlas globalt och behovet av reala tillgångar medför att investerare är angelägna om att distribuera kapital och utnyttja möjligheter under året, säger Tony Horrell, chef för kapitalmarknader Globalt på Colliers International. Vi förväntar oss affärer med ökade risk i år och investerare kommer att förvärva flera typer av fastighetstillgångar, allt från äldreboende till offentliga infrastrukturprojekt.

Rapporten, som fick svar från nära 300 svarande, inklusive stora institutionella investerare, börsnoterade fastighetsbolag, statliga förmögenhetsfonder, private equity-fonder, visar att 98 procent av investerarna i alla regioner strävar efter att utöka sina fastighetsportföljer, och där cirka 60 procent av de svarandena vill utöka investeringarna med mer än 10 procent. Dessutom planerar 67 procent av de svarandena i EMEA och 88 procent av dem i USA att genomför sin nästa investering redan under första kvartalet 2021.

Investerare förväntar sig att priserna stiger med över 20 procent i flera fastighetskategorier. Alternativa plattformar och partnerskap kommer att spela en större roll. Stigande efterfrågan på alternativa tillgångar som datacenter, äldreboende och life science-tillgångar, återspeglar bredare strukturella förändringar som har förstärkts av pandemin.