27 mars 2023
torsdag, 21 januari 2021 13:44

CW: 65.000 kvm hyrs ut i andra hand i Stockholm

Skrivet av 

 

 

 


Tre medarbetare på Cushman & Wakefield, från vänster: Gustaf Benndorf, Associate Director, Tenant, Staffan Dahlén, Head of Strategic Advisory och Annika Edström, Head of What’s Next.


 

Cushman & Wakefield lanserar kontorsrapporten Office Snapshot Sweden Q4 2020 med temat andrahandsuthyrning. Nya förutsättningar för kontorsarbete skapas i och med pandemins framfart, där både cykliskt ekonomiska och strukturella beteendemässiga förändringar påverkar efterfrågan på kontorslokaler genom hyresgästers nya lokalstrategier. Många fastnar idag och ser till kortsiktiga behov. Kontoren kommer fortsatt vara en viktig kulturbärande mötesplats för företag, centrala för kreativitet och som möjliggör bättre värdeskapande verksamheter för många bolag.


Gustaf Benndorf, Associate Director, Tenant Representation på Cushman & Wakefield säger:
– Vi ser i dagsläget att större hyresgäster i många fall väljer att se över sina lokalstrategier och flaggar för effektivare ytanvändning på kontoren framöver. Min farhåga är dock att utvecklingen går lite väl fort fram och att bolag sitter med för små lokaler när större ytor kommer behövas igen om något år. Att hyra ett kontor på andrahandsmarknaden idag kan för mindre företag vara ett kostnadseffektivt sätt att prova på ett attraktivt läge, en förutsättning är ofta att hyresgäster kan sitta kvar i 3 år för att få ekonomi i flytten.

Under det fjärde kvartalet 2020 ser Cushman & Wakefield att prime yielder har återgått till nivåer före pandemiutbrottet samt att primehyror kan noteras fortsatt ligga stabilt. Andelen tillgängliga kontorsytor på marknaden har ökat där en del av tillskottet är ytor tillgängliga för andrahandsuthyrning, vilka idag står för ungefär 30 procent  av alla tillgängliga kontorslokaler i Stockholm CBD. Andrahandsuthyrningsandelen av tillgänglig yta i Göteborg CBD är 7 procent och Malmö CBD 1procent, enligt vad som är officiellt marknadsfört. Vakansgraden har börjat öka för Stockholm CBD, från 3,5 procent i Q3 till knappa 4,5 procent i slutet av året. Vakansen i Göteborg noteras ligga stabil på 4 procent och i Malmö har nivån ökat från 6 procent till 6,5 procent, tillbaka till samma nivå som för Q2.

Staffan Dahlén, Head of Strategic Advisory på Cushman & Wakefield säger:
– Tydligt är att användningen av kontorslokaler förändras och att det är viktigt som fastighetsägare att skapa en strategi kring trenderna i arbetsplatsens utformning, där kan vi bistå med analys och ge råd om hur värde skapas på bästa sätt. Investerarmarknaden är i nuläget stark och ökar därmed trycket på yielder inom kontorssegmentet, vilka nu är tillbaka till nivåerna före pandemiutbrottet. Av den totala transaktionsvolymen 2020 står kontorssegmentet för 30 av 185 miljarder kronor, vilket gör det till det tredje hetaste segmentet just nu.

Andrahandsuthyrningar har blivit vanligare under de senaste fem åren för att accelereras ytterligare i och med pandemiutbrottet. Cushman & Wakefield har sammanställt tillgängliga kontorsytor på andrahandsmarknaden till ungefär 65.000 kvm i Stockholm, med majoriteten av dessa ytor belägna i CBD. Trenden trappas av desto längre utåt från stadskärnan vi kommer. Bakgrunden är att många företag under 2020 har sett sin ekonomi påverkas negativt och samtidigt är inte heller längre ekonomisk tillväxt lika starkt kopplat till ökade utrymmesbehov. En effekt av att kontorshyresgäster drar ner på ytor i sina traditionella kontor för att sedan behöva större när fler anställda vill komma tillbaka är att efterfrågan på flexibla kontorslösningar så som co-working kan komma att öka.

Annika Edström, Head of What’s Next på Cushman & Wakefield säger.
– I den kartläggning vi gjort avseende andrahandshyresmarknaden i Stockholm är det tydligt hur detta blir vanligare desto närmare stadskärnan vi tittar. En logisk följd då den kraftigaste hyrestillväxten skett centralt och det därav här finns störst förutsättningar för kostnadsbesparingar för hyresgäster som inte planerar att nyttja dessa centrala lokaler. Vill kopplat till detta även lyfta det positiva med denna trend ur ett hållbarhetsperspektiv, att ytor nyttjas på ett resurseffektivt sätt.