27 mars 2023
torsdag, 21 januari 2021 21:04

500 nya bostäder i Åkers styckebruk

Skrivet av 

 

 

 


Detaljplan Brobyholm rymmer 500 moderna, klimatsmarta och naturnära bostäder. Planritningen omfattar 46 hektar och inkluderar olika boendeformer såsom villor, fler- och enbostadshus, rad- och kedjehus. I området finns även möjligheter till förskola, äldreboende, affärslokaler och besöksverksamhet.

 


 


Detaljplanen med 500 nya bostäder för bostadsområde Brobyholm i Åkers styckebruk har vunnit laga kraft. Det innebär att arbetet kan påbörjas med att omvandla tidigare verksamhetsmark vid det gamla krutbruket till en ny, levande stadsdel i östra Strängnäs.

Detaljplan Brobyholm rymmer 500 moderna, klimatsmarta och naturnära bostäder. Planritningen omfattar 46 hektar och inkluderar olika boendeformer såsom villor, fler- och enbostadshus, rad- och kedjehus. I området finns även möjligheter till förskola, äldreboende, affärslokaler och besöksverksamhet.

–  Arbetet med detaljplanen påbörjades sommaren 2017 och det är en viktig milstolpe att den nu vunnit laga kraft. Alla medverkande i projektet är idag stolta och väldigt glada över att vi nu ser resultatet av ett mycket hårt, spännande och komplext arbete, säger Peter Servin, vd för Åkers Krutbruk Fastigheter AB som idag äger marken där bostadsområdet planeras.

Bostadsområdet har ett strategiskt läge med närhet till Mariefred och Läggesta station med sina bussar och tåg. Området angränsar till det gamla krutbruket där Åkers Krutbruk Fastigheter AB hyr ut kommersiella lokaler, lager, kontor och mark till företag inom olika verksamhetsområden. Området sjuder av liv och rörelse igen, som när Krutbrukets verksamhet var i full gång. Målsättningen är att sysselsätta cirka 200 personer på det gamla bruksområdet när alla lokaler är fullt uthyrda.