27 mars 2023
fredag, 22 januari 2021 16:58

Lindäcks bygger för 1 Mdr kr åt Skebo

Skrivet av 

 

 

 


Skebo.i Skellefteå har sedan ett antal år antagit en träbyggnadsstrategi, men Skebo har tidigare haft svårt att räkna ihop trä i bolagets nyproduktioner. Men tack vare den stora beställda volymen, så lyckas Skebo få ihop kalkylen till den stora ordern om en nyproduktion om 550 bostäder.

 


 


I kölvattnet av Northvolts etablering får Lindbäcks Bygg sin största enskilda order någonsin, då Skebo, Skellefteås kommunala bostadbolag, köper cirka 550 lägenheter för närmare 1 Mdr kr.

– Vi är mycket nöjda med den här affären då den innebär ett rejält tillskott på bostadsmarknaden och det gör det extra positivt att det byggs i trä, säger Åsa Andersson, vd för Skebo.

Northvolts etablering av en stor batterifabrik i Skellefteå skapar nu svallvågor. Kommunens behov av att bygga fler bostäder är stort, enligt kommunens beräkningar är behovet cirka 5.000 bostäder fram till 2025.

Nu görs en första stor affär och den går till Lindbäcks Bygg från Piteå. Nu sprider alltså de positiva effekterna av fabriken sig över länsgränserna.

Skellefteås kommunala fastighetsbolag Skebo betalar närmare en miljard för cirka 550 lägenheter byggda i trä för projekten Frigg, Getberget och Balder. Tack vare att Skebo blir ägare av projekten kan Lindbäcks starta produktionen.

Markus Holmlund, affärschef och vice vd, Lindbäcks Bygg, säger:
– Det är vår största enskilda affär, någonsin. Det är en tredjedels årsproduktion för oss. Det känns förstås väldigt bra att vi kan ta en stor del i den spännande utveckling som nu sker i Skellefteå. Det är vår hemmamarknad. Givetvis är det också viktigt för oss att Skellefteå antagit en träbyggnadsstrategi och agerar aktivt nu för att bygga de nya stadsdelarna i just trä.

Åsa Andersson, vd, Skebo, säger:
– Bostadsbyggandet i Skellefteå är en av grundpelarna för att de stora industrietableringarna som sker ska klara kompetensförsörjningen. De människor som flyttar hit behöver bostad. Med den här affären kommer vi snabbt igång med en storskalig bostadsproduktion.

Hon fortsätter:
– Kommunen har sedan ett antal år antagit en träbyggnadsstrategi, men vi har tidigare haft svårt att räkna ihop trä i våra nyproduktioner. Tack vare den stora volymen så lyckas vi i den här affären få kalkylen att gå ihop. Drivande är förstås hållbarhetstanken, att bygga klimatsmart, reducera koldioxid i byggprocessen och att vi kan jobba med en råvara som är både förnyelsebar och lokalproducerad.

Markus Holmlund, tillägger:
– Det är en trend vi ser i hela Sverige, att bygga i trä blir allt mer intressant och vinner marknadsandelar. Det pågår ett teknikskifte i branschen där traditionellt byggande väljs bort till fördel för ett mer hållbart byggande i trä. Vi kan reducera koldioxidutsläppen, i vissa jämförelser rent av halvera dom. Vi kan också garantera en högre kvalitet via vårt industriella byggande. Vi bygger våra moduler inomhus skyddat från väder och vind och i en miljö där vi kan ha bättre kontroll på detaljerna. Tillsammans med projektet Dubbelkrut där vi bygger 161 lägenheter på Västra Erikslid i Skellefteå betyder den här affären att vi totalt bygger över 700 lägenheter i Skellefteå de kommande åren. Vi kan konstatera att Skellefteå därför blir den enskilt viktigaste orten för Lindbäcks i närtid.