27 mars 2023
måndag, 25 januari 2021 11:37

Genova hyr ut 12.000 kvm ett hyresvärde om 255 Mkr

Skrivet av 

 

 

 


Michael Moschewitz, vd för Genova.

 


Genova har framgångsrikt genomfört ett antal strategiska uthyrningar om närmare 12.000 kvm med ett totalt hyresvärde om cirka 255 Mkr.

I fastigheten Flogsta 47:1 i Uppsala har Genova förlängt hyresavtalet med Gluntens Montessoriskola om cirka 6.000 kvm fram till den 31 augusti 2041 med ett årligt hyresvärde om cirka 11 Mkr.

I fastigheten Mackmyra 20:18 i Gävle har Genova förlängt hyresavtalet med Leos Lekland om cirka 3.600 kvm som löper till den 31 december 2029 med ett årligt hyresvärde om cirka 4,5 Mkr.

Genova förvärvade i oktober 2020 projektfastigheten Danmarks-Kumla 8:31 om totalt cirka 21.500 kvm uthyrbar yta för lager och logistik.
Sedan förvärvet har ytterligare cirka 2.300 kvm hyrts ut till ett antal hyresgäster. Per idag är närmare 10 000 kvm uthyrt i fastigheten med ett årligt hyresvärde om cirka 10 Mkr.

– Det är mycket glädjande att vi har förlängt flera hyresavtal med stabila och långsiktiga hyresgäster och samtidigt fyllt på med ytterligare hyresgäster i vår projektfastighet i Uppsala, kommenterar Michael Moschewitz, vd för Genova.