27 mars 2023
måndag, 25 januari 2021 17:41

Castellum bygger om Werket i Jönköping

Skrivet av 

 

 

 


Castellum konverterar Werkets traditionella kontor i Jönköping till nyskapande kreativa miljöer.


 

 

 


Efter 45 år som tidstypisk borg för statliga tjänstemän inleds nu omvandlingen till dynamisk mötesplats för framtidens arbetsliv. Med hälsoprofil, WELL-certifiering, gym och utomhuskontor på taket ska Werket bli Jönköpings mest attraktiva arbetsplats.

– Vi hoppas skapa ett skolexempel på hur man kan konvertera traditionella kontor till nyskapande kreativa miljöer, säger Henrik Saxborn, vd för Castellum.

Trots att Werket ännu inte finns officiellt på marknaden har Castellum redan diskussioner med ett flertal hyresgäster som anmält intresse för projektet, vilket beräknas stå helt färdigt 2025 efter en total investering som beräknas till 264 miljoner kronor. Totalt kommer Werket att omfatta cirka 20 700 kvm uthyrningsbar yta.

Utgångspunkt för satsningen är de så kallade ”Statliga verken”, som byggdes 1975 efter att flera myndigheter utlokaliserades från Stockholm till Jönköping. Det stora kontorskomplexet placerades vid Munksjön i stadens västra centrum – ett område där Castellum som Jönköpings största kommersiella fastighetsbolag redan har stor närvaro.

– Med Werket adderar vi nya möjligheter till vårt utbud i Jönköping. Här finns stor efterfrågan på komplement till traditionella kontor, och många hyresgäster vill vara del av ett större sammanhang med mervärden utanför den egna lokalen. Med flexibla lokallösningar, coworking, konferens- och mötesdel, stark hälsoprofil, restaurang, café och annan service ger vi ett rungande svar på marknadens efterfrågan, säger Andreas Georgii, affärsområdeschef Castellum Jönköping.

Förutom miljöcertifiering enligt Breeam planeras Werket även bli Jönköpings första WELL-certifierade fastighet. WELL är en internationell byggstandard som fokuserar på människors hälsa och välmående utifrån sju parametrar; luft, vatten, kost, ljus, motion, klimat och mentalt välbefinnande.

För att ytterligare understryka hälsa och välbefinnande skapas flera möjligheter att leva sunt både före, under och efter arbetstid. Castellums eget WorkOUT-koncept är centralt, med aktivitetsbaserade platser för både enskilt arbete och möten utomhus på tak eller på innergård. På ett av taken skapas en anläggning för träning, yoga och promenader. Tak och innergårdar görs till gröna platser för rekreation, och inomhus byggs ett fullutrustat gym. Allt utifrån tanken att den bästa arbetsplatsen är den som hjälper medarbetarna att få ihop en mer hållbar tillvaro. En plats för både arbete, hälsa och livet i stort.

Fakta om Werket
Investeringsvolym: 264 Mkr. Uthyrningsbar yta: cirka 20.700 kvm (varav 16.400 kvm kontor, 2.000 kvm service och 2.300 kvm källare). Beräknad byggstart: augusti 2021. Beräknad färdigställd byggnad: 2025. Miljöcertifiering: Breeam Very Good. Hälsocertifiering: WELL.