27 mars 2023
torsdag, 28 januari 2021 14:57

Kungsleden säljer byggrätter i Västerås till JM

Skrivet av 

 

 

 


Ylva Sarby Westman, vice vd och CFO för Kungsleden.


 

 

 

Kungsleden har tecknat avtal med JM AB om att avyttra fastigheten Västerås Isolatorn 12 på Utvecklingsgränd 27 i Västerås, med blivande bostadsbyggrätter till ett pris före avdrag om 4.100 kr/kvm BTA.  Affären uppgår till cirka 120 Mkr. Tillträde och betalning genomförs efter lagakraftvunnen detaljplan som bedöms ske under andra kvartalet 2021.

Fastigheten omfattar cirka 12.000 kvm vakanta industribyggnader. Kungsleden har framgångsrikt drivit en detaljplaneprocess för att omvandla fastigheten till ett attraktivt bostadsområde.  Den nya detaljplanen som är ute för granskning medger omkring 36.000 kvm BTA bostäder samt 1.000 kvm BTA förskola. Köparen övertar ansvaret för marksanering samt rivning av befintliga industribyggnader. Priset efter samtliga avdrag uppgår till 102 Mkr.  Frånträde av fastigheten äger rum vid lagakraftvunnen detaljplan, vilket bedöms ske i Q2 2021. Den positiva resultateffekten vid frånträde beräknas uppgå till 7 Mkr.

Detaljplanen bedöms medge utveckling av cirka 400 bostäder samt möjlighet till förskola. Med detta förvärv disponerar JM ett attraktivt utvecklingsområde i Emaus, Västerås. Förvärvet kommer att redovisas inom affärssegment JM Bostad Riks under andra kvartalet 2021.

– Vi fortsätter att realisera den fina byggrättspotential som vi har i vår fastighetsportfölj och är glada för att JM nu tar över arbetet med att utveckla detta spännande område. För närvarande har Kungsleden drygt 280.000 kvm bostadsbyggrätter under framtagande som vi avser att avyttra i takt med att de närmar sig färdigställande, säger Ylva Sarby Westman, vice vd och CFO för Kungsleden.

– Fastigheten har ett attraktivt läge nära service och kommunikationer med gångavstånd till citykärnan. Som långsiktig bostadsbyggare i Västerås är JM glada att fortsätta utvecklingen av detta intressanta område, säger Per Johansson, regionchef JM region Öst.