27 mars 2023
torsdag, 28 januari 2021 16:36

Intea/Kriminalvården öppnar anstalt i Härnösand

Skrivet av 

 

 

 


Riksanstalten, Duvan 1 i Härnösand, uppfördes ursprungligen år 1861 och nyttjades av Kriminalvården fram till år 2009. Intea har sedan tidigare förvärvat fastigheten Duvan 1 där Kriminalvården nu blir ensam hyresgäst. Anstalten kommer att disponera 7.300 kvm av fastighetens totala yta om 8.500 kvm, som utöver anstaltsplatser även inkluderar sporthall och verkstad.


 

 

 

Intea och Kriminalvården har ingått ett 15-årigt hyresavtal avseende riksanstalten i Härnösand. Den tidigare nedlagda anstalten ska genomgå en omfattande ombyggnad som beräknas skapa 100 nya välbehövliga platser.


Anstalten uppfördes ursprungligen år 1861 och nyttjades av Kriminalvården fram till år 2009 då verksamheten lades ned. Bristen på häktes- och anstaltskapacitet i landet är stor och ett återöppnande av Härnösandsanstalten möjliggör att på kort tid skapa nya platser. I och med öppnandet förväntas 80 nya arbetstillfällen att skapas i Härnösand.

– Kriminalvården har ett pressat läge med hög beläggning och ett stort behov av nya anstaltsplatser. Därför är det glädjande att vi nu, tillsammans med Intea, på nytt kan öppna den gamla riksanstalten i Härnösand. Det kommer att ge Kriminalvården ett mycket välkommet tillskott av nya platser. Den konstruktiva andan under förhandlingarna mellan Kriminalvården och Intea lovar också gott inför det fortsatta samarbetet, säger Magnus Petersson, chef för Kriminalvårdens fastighetsenhet.

Intea har sedan tidigare förvärvat fastigheten Duvan 1 där Kriminalvården nu blir ensam hyresgäst. Anstalten kommer att disponera 7.300 kvm av fastighetens totala yta om 8.500 kvm, som utöver anstaltsplatser även inkluderar sporthall och verkstad. Hyresvärdet uppgår preliminärt till 14,9 Mkr och hyresavtalet är villkorat av regeringens medgivande. Tillträde beräknas att ske under fjärde kvartalet 2021.

– Tillsammans med Kriminalvården har vi jobbat hårt under hösten och vintern för att ro detta komplexa projekt i hamn. Nu får vi på väldigt kort tid fram 100 nya platser åt Kriminalvården samtidigt som vi gör en insats för miljön genom att iordningställa befintliga byggnader istället för att bygga nytt. Som en välkommen bonus skapar projektet upp till 80 nya jobb i Härnösand vilket är jätteroligt att kunna bidra till, säger Charlotta Wallman Hörlin, operativ chef på Intea.