27 mars 2023
fredag, 29 januari 2021 12:10

Skanska bygger finskt sjukhus för 2,8 Mdr kr

Skrivet av 

 

 

 


Skanska bygger ett sjukhus i Tavastehus, cirka 10 mil norr om Helsingfors, omfattande 74.000 kvm.

 

 

 

Skanska har tecknat ett kontrakt med Kanta-Häme sjukhusdistrikt för att bygga ett nytt sjukhus i Tavastehus, i Finland. Kontraktet är värt 272 MEUR, cirka 2,8 Mdr kr, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det första kvartalet 2021.

Den nya sjukhusbyggnaden består av 74.000 kvm som är uppdelad i tre delar. Sjukhusets inrymmer akutmedicin samt alla större medicinska specialistfunktioner inklusive psykiatri. Utöver detta kommer resurser för primärvård, tandvård och akut hemvård också att finnas.

Sjukhuset kommer att byggas av ett konsortium där Skanska är huvudentreprenör. I konsortiet ingår Kanta-Häme sjukhusdistrikt och Sweco, samt Team Integrated som är ett joint venture av arkitektbyråer.

Byggarbetet påbörjades i augusti 2021 och det är planerat att slutföras under slutet av 2025.