27 mars 2023
fredag, 29 januari 2021 19:07

Entra avvisar buden från Castellum och SBB

Skrivet av 

 

 

 


Siri Hatlen, styrelseordförande i Entra.

 

 

 

Fastighets AB Balder, äger cirka 20 procent av aktierna i Entra, och Folketrygfondet (Statens pensionsfond Norge), äger 13 procent av aktierna i Entra. Det innebär att de tillsammans äger mer än 30 procent av de utestående aktierna i Entra, och dessa två ägare har offentliggjort separat att de inte avser att acceptera något av erbjudandena. På grundval av detta kan ingen av erbjudandena uppnå 90 procent acceptans och i avsaknad av detta villkor förfaller dessa erbjudande, dels från SBB, dels från Castellum, skriver Entra i ett pressmeddelande.

Styrelsen rekommenderar därför Entras aktieägare, med en långsiktig placering, att inte acceptera något av dessa erbjudandena från SBB eller Castellum.

– Rekommendationen baseras på tillgänglig information. Styrelsens slutsats baseras på dess syn på bolagets förmåga att generera konkurrenskraftig avkastning i framtiden, den strategiska fördelen med en fokuserad Entra och stöds av de kommunicerade positionerna från bolagets två största aktieägare. Styrelsen är starkt engagerad i att fortsätta sitt arbete för att skapa ytterligare aktieägarvärden i ett oberoende Entra. Rekommendationen är enhällig, säger Siri Hatlen, styrelsenordförande i Entra.

I sin bedömning har styrelsen rådfrågat ABG Sundal Collier ASA som finansiell rådgivare och Wikborg Rein Advokatfirma AS som juridisk rådgivare.