27 mars 2023
tisdag, 02 februari 2021 11:12

Ett sjukhus med social och ekologisk hållbarhet

Skrivet av 

 

 

 


Den nya tillbyggnaden för Örebro Universitetssjukhus, även kallad H-Huset (Högspecialitetshuset) är cirka 40.000 kvm och har flera specialistavdelningar, vilket gör sjukhuset unikt i landet, bland annat ingår öron- näsa- halsklinik, operations- och anestesiavdelning, plastikkirurgi, intensivvård samt den nya akuten. Foto: Tim Meier

 

 

 

 

 

 

 

Receptionen i det nya H-huset. Foto: Tim Meier

 
 

Sweco Architects har tillsammans med danska AART Architects utformat den nya tillbyggnaden för Örebro Universitetssjukhus, även kallad H-Huset (Högspecialitetshuset). Flexibla lokaler med bästa möjliga dagsljusinsläpp och med en utformning som bland annat minskar transporter gör sjukhuset till den hållbara byggnad som varit arkitekternas mål. För en vecka sedan öppnade H-huset och tog emot sina första patienter.

Nya arbetsmetoder inom vården och ännu mer avancerad teknisk utrustning tas hela tiden fram för att kunna ge patienterna så effektiv vård som möjligt. Vårdens ständiga utveckling påverkar också arkitekturen, bland annat med behovet av mer flexibla lokaler som enkelt kan anpassas i takt med förändringarna.

Med det som bakgrund har Swecos och AARTs arkitekter i nära samarbete utformat H-huset som är en del av Universitetssjukhuset i Örebro. Den nya byggnaden har fått formen av en kam vilket optimerar dagsljusinsläppet samtidigt som patienter, besökare och sjukhuspersonal får utblickar mot ett vackert kulturmiljöområde.

– Det kommer människor i olika åldrar och med olika bakgrund till ett sjukhus, därför är det viktigt med en varierande miljö. En utmaning i projektet var att få den nya byggnaden att passa ihop med omgivningen. Genom att anlägga ett torg vid sjukhusets entré blir övergången mellan sjukhusområdet och staden mjukare. Torget öppnar upp och ger besökaren en välkomnande känsla, säger Jenny Fredriksson, kontorschef för Sweco Architects, Örebro.

Under projekteringen har stort fokus legat på hållbarhet och energieffektivitet. Byggnaden har projekterats och byggts enligt krav i Miljöbyggnad Guld. H-huset får en mycket låg energiförbrukning och på taket har en solcellsanläggning uppförts.

H-huset är cirka 40.000 kvm och har flera specialistavdelningar vilket gör sjukhuset unikt i landet, bland annat ingår öron- näsa- halsklinik, operations- och anestesiavdelning, plastikkirurgi, intensivvård samt nya akuten.

På grund av pandemin valde man att inte ha en offentlig invigning utan endast en digital för sjukhusets anställda.

Uppdraget var en tävling som Sweco Architects och AART Architects vann tillsammans 2013. Uppdragsgivare är Region Örebro län och byggentreprenör är NCC.