13 juli 2024
tisdag, 02 februari 2021 11:48

Arnhult och Kinberg Batra till Castellum

Skrivet av 

 

 

 


Anna Kinberg Batra föreslås som ledamot i Castellums styrelse och Rutger Arnhult föreslås som bolagets styrelseordförande.


 

Castellum har erhållit från en valberedningen inför årsstämman den 25 mars 2021. Denna valberedningen, representerad av dess majoritet bestående av Patrik Essehorn, Magnus Strömer samt Christina Tillman, föreslår att antalet styrelseledamöter ska vara sju och att omval ska ske av Per Berggren, Christina Karlsson Kazeem, Zdravko Markovski och Joacim Sjöberg. Vidare föreslås nyval av Rutger Arnhult, Anna Kinberg Batra och Anna-Karin Celsing. Till styrelsens ordförande föreslås nyval av Rutger Arnhult.

Ett annat förslag rörande styrelsesammansättning presenterade Vincent Fokke och Charlotte Strömberg den 27 januari 2021 där kritik riktades mot att Rutger Arnhult, Castellums störste aktieägare, skulle väljas till Castellums styrelse. Se länk.


Styrelseledamöter föreslagna för nyval av majoriteten i valberedningen är:
Rutger Arnhult, född 1967, har en civilekonomexamen från Lund och har extensiv erfarenhet och expertis inom fastighetsbranschen. Rutger Arnhult är för närvarande styrelseordförande i M2 Asset Management AB, verkställande direktör i Klövern AB och styrelseledamot i Corem AB och Klövern AB.

– Castellum har varit ett stort innehav i min investeringsportfölj under lång tid nu, och tiden är mogen för mig att släppa mina uppdrag i Klövern och Corem. Dessa bolag är idag självgående, och jag ser att jag kan bidra bäst där jag behövs mest, inom Castellum. Castellum kommer att vara mitt fulla fokus från nu, och jag är väldigt laddad att få leda det kanonteam som styrelsen utgör,  säger Rutger Arnhult.

Anna Kinberg Batra
, född 1970, är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har politisk erfarenhet från samtliga nivåer från kommunalt till internationellt, däribland som ordförande för riksdagens finansutskott och partiordförande för Moderaterna. I dag arbetar hon med företagande och samhällsförändring som bland annat ordförande för Soltech Energy, ledamot i Carasent, SJR och Swedish Space Corporation, utredare av statens roll på betalningsmarknaden samt krönikör i Dagens Industri. Tidigare har Batra även varit bland annat ledamot i styrelserna för Avanza pension, Collector och Fryshuset, medgrundare av talangnätverket Nova, rådgivare till SSE Business lab, konsult på Prime PR och informationschef på Stockholms Handelskammare.

– Fastighetsbranschen har en viktig roll både i ekonomin som helhet och för byggandet av ett hållbart samhälle, där Castellum är en av Nordens allra främsta aktörer. Jag ser fram emot att kunna bidra med förståelse för interaktionen mellan politik och näringsliv i Sverige och internationellt, och med erfarenhet även från solenergibranschen där det redan märks hur Castellum menar allvar med hållbarhetsarbetet, säger Anna Kinberg Batra.

Anna-Karin Celsing,
född 1962, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.  Anna-Karin Celsing har en bakgrund inom bank, finans och investerarrelationer. Hon har tidigare varit chef för Investerarrelationer på Swedbank och även ingått i koncernledningen på Ratos som informationschef. Vidare har Anna-Karin Celsing lång erfarenhet av styrelsearbete inom såväl noterade som privatägda bolag samt inom offentlig sektor. Anna-Karin Celsing har bland annat suttit i styrelsen för Finansinspektionen, Kungliga Operan och Tengbom Arkitekter AB. Hon har även varit ordförande för SVT. För närvarande sitter Anna-Karin Celsing i styrelsen för bland annat Carnegie Investment Bank, Volati AB, Landshypotek Bank AB, OX2 AB, Lannebo Fonder AB och Tim Bergling Foundation.

– Castellum är redan idag ett välskött bolag med en bra strategi och höga ambitioner runt en nordisk expansion. Jag hoppas kunna bidra med min erfarenhet och kunskap inom bank-, finans- och kapitalmarknadsfrågor så att dessa ambitioner nu förverkligas, säger Anna-Karin Celsing.

Motivering till valberedningens förslag till styrelse: Valberedningens bedömning är att styrelsearbetet i Castellum fungerat väl. I samband med att Charlotte Strömberg, Anna-Karin Hatt, Christer Jacobsson och Nina Linander avböjt omval har valberedningen övervägt vilka egenskaper och kompetenser som bör kompletteras styrelsen samt hur den kontinuerliga förnyelseprocessen inom styrelsen bäst bör genomföras.