27 mars 2023
onsdag, 03 februari 2021 12:08

MKB har 1.000 bostäder i produktion i Malmö

Skrivet av 

 

 

 


Under år 2020 färdigställde MKB Fastighets AB 128 lägenheter i kv. Pålsteken i Limhamn.

 


Malmö fortsätter att växa. MKB Fastighets AB arbetar därför långsiktigt med att ta fram nya hem i olika prisklasser över hela staden. För sjätte året i rad färdigställdes över 500 lägenheter.

Under 2020 skapade pandemin en större osäkerhet på bostadsmarknaden, exempelvis kring leveranser och kompetensförsörjning. Trots det hade MKB fortsatt hög nyproduktionstakt med totalt 635 färdigställda lägenheter och cirka 1 000 lägenheter i produktion vid årsskiftet 2020/2021.

– Det är roligt att vi kan upprätthålla höga nivåer över tid. Det är viktigt för oss med långsiktiga och nära relationer med våra samarbetspartners, och att de har en förståelse för vår vision och målsättning att skapa bra bostäder som fler har råd att efterfråga, säger Marie Thelander Dellhag, vd på MKB Fastighets AB.

Nästan hälften av nyproduktionen 2020 låg på en hyresnivå som är låg eller rimlig. Det är något under bolagets mål och beror på en hög andel lägenheter under 35 kvm. MKB försöker i möjligaste mån använda det statliga investeringsstödet för att hålla ner hyresnivåerna i nyproduktion. Stödet har hittills resulterat i 753 nya bostäder med hyresnivåer som är lägre än hyran i jämförbara nyproduktionsprojekt.

Malmö stads mål för MKB är att bolaget ska bygga 2.250 bostäder under 2020-2022. Enligt MKBs prognos ska drygt 600 bostäder färdigställas år 2021 och cirka 1.000 år 2022. Med fjolårets nyproduktion med 635 bostäder blir totalen  2.250 bostäder.

– Vi ser vi en möjlighet att uppnå våra ägares mål, men för att kunna bibehålla en hög byggtakt de närmaste åren är vi beroende av att hålla tidsramar för plan- och byggprocesser och att ha tillgång till byggrätter, säger Christina Lundby, tf nyproduktionschef på MKB Fastighets AB.

MKB Fastighets AB, nyproduktion, antal lägenheter
2015: 505. 2016: 544. 2017: 520. 2018: 783. 2019: 765. 2020: 635.

MKB Fastighets AB, antal färdigställda lägenheter 2020

Pålsteken, Limhamn 128. Droppen, Hyllie 123. Skotsteken, Limhamn 76. Synålen, Bunkeflostrand 72. Segeparksgatan, Segevång 68. Holmastycket, Limhamn 62. Allsången, Lindängen 54. Lokal till hem, ombyggnation 52. Summa 635.