27 mars 2023
torsdag, 04 februari 2021 12:30

S-Bank säljer 400 bostäder i södra Finland

Skrivet av 

 

 

 


Den sålda bostadsportföljen omfattar totalt en uthyrningsbar yta om cirka 20.000 kvm.


 

 

 

JLL var rådgivare åt S-Banks då bolaget sålde nära 400 lägenheter till Avara Residential Fund II.
Portföljen består av 17 fastigheter, varav 8 är hel- och 9 minoritetsägda. Portföljens uthyrningsbara yta är cirka 20.000 kvm.

Bostadsfastigheterna ligger i de stora städerna i södra Finland och är nästan helt uthyrda. Portföljens huvudfokus finns i Helsingforsregionen medan övriga lägenheterna ligger i Tammerfors, Lahti och Jyväskylä.


Säljarna i transaktionen var FIM Asuntorahasto I Ky och FIM Asuntotuotto Erikoissijoitusrahasto, fonder som kontrolleras av S-Banks kapitalförvaltning.

Petri Jokinen, vd för FIM Kiinteistö Oy, säger:
– Vi är mycket nöjda med affären och att en ny inhemsk ägare med en lång historia i branschen förvärvade för vår bostadsportfölj. Samtidigt är detta en bra exit för FIM Asuntorahasto I Ky, som grundades 2013, och fondens löptid har nu framgångsrikt upphört.

Harri Retkin, CIO för Avara Oy, säger:
– Transaktionen är ett utmärkt tillskott till vår växande Avara Residential Fund II Ky-fond och den stöder tillväxten av Avara-fonder. Fondens strategi är att äga bostadsfastigheter i tillväxtcentra och denna transaktion stöder detta mål väl. Vi är glada att slutföra transaktionen med professionella inhemska motparter.

Tero Uusitalo, co-chef för kapitalmarknader, JLL Finland, säger:
– Vi är glada över att  ha varit rådgivare till S-Banks vid försäljningen av denna bostadsportfölj. De nuvarande marknadsförhållandena har väsentligt ökat intresset för bostadsinvesteringar och kvalitetsportföljer – även för minoritetsägda tillgångar. Särskilt är det starka och förutsägbara befintliga kassaflödet mycket eftertraktat av både inhemska och utländska investerare. Vi har verkligen satsat på bostadsegmentet i Finland i flera år nu och det är givande att se att vi med vår omfattande marknadskunskap kunde uppnå fantastiska resultat för vår kund.

JLL agerade som S-Banks fonders enda kommersiella rådgivare i transaktionen. Borenius agerade som säljarens juridiska rådgivare i transaktionen.