1 december 2023
måndag, 08 februari 2021 10:50

MVB bygger om Stadshotellet i Varberg

Skrivet av 

 

 

 


MVB bygger om Stadshotellet i Varberg som kommer att ge hotellet större ytor för sin verksamhet. Taket rivs och ett orangeri i två plan uppförs med en tillhörande takterrass på en sammanlagd yta av 680 kvm.


 

 

 

Varbergs Fastigheter har gett byggföretaget MVB i uppdrag att genomföra nästa stora förändring på det anrika Stadshotellet som invigdes 1902 då det från början fanns även en rad andra verksamheter i fastigheten bland annat butiker, ett tryckeri och brandkåren. Hotellet är idag den enda verksamheten i huset som funnits sedan start. Fastigheten har genomgått flera renoveringar under årens lopp men många av originaldetaljerna har bevarats, till exempel det utsmyckade trapphuset i nyrenässans och jugend. Hotellet drivs sedan 1994 av Anna Riis och Lars-Olov Oskarsson som bland annat lanserade hotellets Asia Spa 2001.

Nu är det dags för nästa utveckling av fastigheten som kommer att ge hotellet större ytor för sin verksamhet. Taket rivs och ett orangeri i två plan uppförs med en tillhörande takterrass på en sammanlagd yta av 680 kvm. Tillbyggnaden medför att befintliga hissar och trapphus förlängs för att nå upp till den nya delen. Hela projektet kommer att ske under pågående hotell- och spa verksamhet och kräver därför noggrann planering för att inte störa boende och spagäster.

– Fastigheten är en av Varbergs mest kända byggnader och vi tackar för det förtroendet vi har fått av Varbergs Fastigheter. Det är ett spännande projekt som har sina utmaningar men där vår kompetens och erfarenhet kommer till sin fulla rätt, säger Mattias Kågeby, regionchef på MVB Astor Bygg

Just nu pågår planering och projektering. Rivningsarbetet beräknas påbörjas under februari med byggstart i mitten av april. Den nya hotelldelen förväntas vara klar under våren 2022.

MVB är en etablerad byggentreprenör i Varberg och har bland annat utfört ombyggnaden av Räddningsstationen, tillbyggnaden av Stadshus A och Ankarhallen. Pågående projekt i Varberg är bland annat uppförandet av flerfamiljshusen Träslövs Terrasser och Kvarteret Svärdfisken.