2 oktober 2023
måndag, 08 februari 2021 11:25

Akelius: Diversifiering ökar tryggheten

Skrivet av 

 

 

 


Ralf Spann, vd för Akelius Residential Property.


 

 

 

För helåret 2020 blev hyresintäkterna för Akelius Residential Property totalt 471 MEUR och driftöverskottet steg till 259 MEUR. Driftöverskottet för jämförbara fastigheter ökade med 8,4 procent, medan vakansen för jämförbara fastigheter minskade med 1,1 procentenheter när hyresintäkterna steg med 3,6 procent.

Den justerade överskottsgraden ökade från 65 procent till 68 procent. Fastighetsbeståndets värde var 12.139 MEUR, cirka 122,60 Mdr kr, vid utgången av december 2020, jämfört med 11.694 MEUR, cirka 118,11 Mdr kr, vid årsskiftet 2018/2019.

Räntetäckningsgraden var 2,5 gånger jämfört med 2,0 gånger för ett år sedan. Den genomsnittliga upplåningsräntan minskade under perioden från 2,25 till 1,95 procent. Likviditeten uppgick till 1.117 MEUR.

I en kommentar till bokslutskommittén säger vd Ralf Spann:
– Globala förändringar påverkar varje marknad och bransch olika. Verkligt värde på fastigheterna samt hyresinbetalningar är i genomsnitt på samma nivå som för pandemin. Detta påvisar värdet av en diversifierad tillgångsportfölj. Detta möjliggör fastighetsförvärv, vilket skapar en ännu större och stabilare fastighetsportfölj.