27 mars 2023
måndag, 08 februari 2021 12:17

Castellum i avtal med Region Örebro län

Skrivet av 

 

 

 


Fastigheten Tullen 8 i Örebro, byggdes 1976 för Statistikmyndigheten SCB och den har en total area om cirka 27.000 kvm. Planen är att fastigheten kan hyras av Region Örebro län, som därmed kan samla merparten av den administrativa personalen på samma plats omkring år 2024.


 

 

 

Castellum och Region Örebro län har tecknat en gemensam avsiktsförklaring gällande kontorslokaler på cirka 10.500 kvm i centrala Örebro.

Avsiktsförklaringen öppnar för att en stor del av fastigheten kan hyras av Region Örebro län, som därmed kan samla merparten av den administrativa personalen på samma plats omkring år 2024.

Planen är att de omkring 340 personer som idag har sina arbetsplatser på Eklundavägen kommer att ha sitt framtida kontor i de nya lokalerna på Klostergatan 23. Vilka ytterligare verksamheter som kan komma att flytta in är ännu inte bestämt. De tänkta nya lokalerna ligger inom ett geografiskt område mellan Universitetssjukhuset Örebro och Resecentrum i Örebro som gör att det är nära till många av regionens verksamheter på USÖ-området och goda möjligheter att resa kollektivt till de som finns på längre avstånd.

– Vi är glada över att inleda samtal som kan ge framtida förutsättningar för oss att hyra kontorsytor med ett bra läge. Ambitionen är att tillsammans med Castellum skapa en bra arbetsplats för våra medarbetare som har administrativa tjänster, säger regiondirektör Rickard Simonsson.

Ett första delmål är att identifiera vilka delar av lokalerna som Regionen har behov av. Målsättningen är att den utredningen ska vara slutförd innan 1 juni i år. Därefter tecknas en ny avsiktsförklaring för den del av lokalerna som Regionen har behov av. Intentionen i den nya avsiktsförklaringen blir att ingå ett hyresavtal senast preliminärt 31 december, samt att Castellum förbinder sig att fram till samma datum inte teckna hyresavtal för dessa ytor med annan part.

– Vi är stolta över möjligheten att kunna erbjuda riktigt bra kontorslokaler för regionen, säger Per Gawelin, vd för Castellum Region Mitt. Exakt hur lokalerna utformas är givetvis för tidigt att prata om, men vi vet att vi har goda möjligheter att skapa moderna och ändamålsenliga kontor till Region Örebro län och vi ska göra vårt bästa för att regionens medarbetare ska trivas bra hos oss.

Huset, med fastighetsbeteckning Tullen 8, byggdes 1976 för Statistikmyndigheten SCB och den har en total area om cirka 27.000 kvm.