25 juli 2021
onsdag, 17 februari 2021 20:22

SPG köper stort utvecklingsområde i Österåker

Skrivet av 

 

 

 


Planprogrammet för Åkers Runö i Åkersberga bedöms har en detaljplanestart under år 2021. Fullt utvecklad skapas i området en byggrätt om cirka 45.000 kvm BTA.

 

 

 Scandinavian Property Group (SPG) har tecknat avtal med Trottel Holding AB om förvärv av verksamhetsområde beläget i direkt anslutning till Roslagsbanan och pendelstationen Åkers Runö. Området är idag fullt uthyrt till olika verksamheter innehållande sex fastigheter.

– Vi är väldigt glada över att genomföra vårt första förvärv i Österåkers kommun. Detta blir ytterligare ett projekt där vi utvecklar bostäder och viktiga samhällsfunktioner i ett stationsnära läge. Projektet adderas till vår portfölj för Storstockholm där vi nu har cirka 2.300 bostäder under pågående utveckling. Det ska bli mycket spännande att driva detaljplanen och genomförandet av ett funktionsblandat område, säger Carl Zetterqvist, vd för SPG i Sverige.

– Vi realiserar delar av områdets byggrättspotential och är glada att SPG nu fortsätter arbetet med utvecklingen av denna nya attraktiva stadsdel i Österåker, en aktör som ser platsens fulla potential precis som vi, säger Thomas Stannow Lind, huvudägare i Trottel Holding AB.

Området är utpekat som utvecklingsområde enligt översiktsplanen och erhöll ett positivt planbesked 2017, området är del i pågående arbete i planprogrammet Åkers Runö och detaljplanestart bedöms bli påbörjat under år 2021.  Målsättningen är att utveckla området till en trygg plats där många olika funktioner inkluderas bland annat bostäder, kontor, handel, förskola, äldreboende, padelbanor och utegym. Fullt utvecklad skapas en byggrätt om cirka 45.000 kvm BTA där många olika funktioner kommer inkluderas.

– Vi ser fram emot att Åkers Runö utvecklas till en funktionsblandad stadsdel med en trygg station och att ytterligare en exploatör etablerar sig i kommunen, säger Fredrik Nestor, chef mark och stora projekt i Österåkers kommun.

Advokatfirman Schjødt har varit legal rådgivare åt SPG