25 februari 2021
fredag, 19 februari 2021 10:55

Mikael Rånes utses till vd för Amasten

Skrivet av 

 

 

 


Mikael Rånes, (bilden t v) blir vd för Amasten och Mattias Lundgren (bilden t h) blir CFO och vice verkställande direktör för bolaget.

 

 Styrelsen för Amasten Fastighets meddelar att den har utsett Mikael Rånes som verkställande direktör och Mattias Lundgren som CFO och vice verkställande direktör för bolaget. Mikael Rånes tillträder omgående.

Mattias Lundgren
, civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, kommer senast från SSM där han varit vd och koncernchef. Han tillträder i den nya rollen den 1 mars 2021.

Hans Ragnarsson, nuvarande CFO och vice vd och Sebastian Schönström, nuvarande finanschef, har meddelat styrelsen att de avslutar sina anställningar till hösten.

– Som ordförande för Amasten och tidigare ledamot i SSM:s styrelse känner jag Mikael och Mattias väl. Med Mikaels långa erfarenhet inom fastighetsbranschen i kombination med Mattias gedigna erfarenhet från bostadsutveckling i noterade bolag har jag stark tilltro till Amastens fortsatta utveckling, säger Bengt Kjell, styrelseordförande för Amasten.

– Det känns som ett naturligt steg att överta ledningen för bolaget. Med förvärvet av SSM tar vi nästa steg i Amasten utveckling och jag ser fram emot att göra det tillsammans med Mattias, säger Mikael Rånes, vd för Amasten.

Amasten köper av Rånes Management AB, som ägs av Mikael och Lena Rånes, totalt 8 fastigheter i Skövde och Mariestad, med ett sammanlagt årligt hyresvärde om cirka 6 Mkr.
Köpeskillingen baseras på att fastigheterna har ett sammanlagt överenskommet marknadsvärde om 93,5 Mkr. Köpeskillingen ska delvis betalas med 1,5 miljoner nyemitterade stamaktier i Amasten, vilka ska emitteras till en teckningskurs om 8,35 kronor per stamaktie.

Samtidigt med utnämningar av Mikael Rånes och Mattias Lundgren publicerar Amasten sitt bokslut. För helåret 2020 ökade hyresintäkterna till 502 Mkr (398) med ett driftsöverskott som steg till 265 Mkr(192). Förvaltningsresultat för fastigheter ökade till 150 Mkr (71).

Årets resultat steg till 574 Mkr (424), motsvarande 1,04 kr per stamaktie (1,34)
. Substansvärdet per stamaktie ökade till 7,88 kr (6,64). Direktavkastningen minskade till 3,4 procent (3,9) och överskottsgraden uppgick till 52,9 procent (48,3).

Fastighetsvärdet, inklusive nyproduktion steg till 9.966 Mkr (6.431). Belåningsgraden minskade till 49,2 procent (50,9) med en räntetäckningsgrad som steg till 2,0 gånger (2,1).