23 juli 2021
tisdag, 16 mars 2021 09:59

Stockholms stad säljer Klara City View

Skrivet av 

 

 

 


Flygfoto över tomten Klara city view. Fotograf: Lennart Johansson, Stockholms stadDen 16 mars 2021 startar en markanvisningstävling där Stockholms stad säljer en av sina två sista lediga tomter i city – Klara City View. Det är första gången på 10 år som Stockholms stad säljer en tomt i City. Den aktör som lämnar högst bud, och uppfyller kvalificeringskriterierna vinner anbudstävlingen. Det är en byggrätt på 15.000 kvm för i huvudsak kommersiella lokaler såsom kontor med butiker, caféer och restauranger i gatuplanet.

Tomten Klara City View ligger utmed Klarabergsviadukten, granne med Centralstationen, tunnelbanan och expresståget som går till Arlanda. Kontorshusen som uppförs på platsen får utsikt över Riddarfjärden, Stadshuset och Gamla stan.

– En svårslagen plats för en aktör som vill erbjuda sina hyresgäster ett av de bästa lägena i city, säger projektledare Victoria Grönros Zimmerman
på exploateringskontoret i Stockholms stad.

Tomten är av stor strategisk vikt för staden. När kontorshus uppförs på platsen med butiker och restauranger längs med Klarabergsviadukten, knyts city tydligare ihop med Kungsholmen. Samtidigt ska kopplingarna mellan Tegelbacken, Klarabergsviadukten och strandpromenaden längs Klara Sjö förbättras.

Idag består marken som ska säljas av en trafiksnurra i två plan med av- och påfartsramper för bilar. Den nedre delen kommer att överdäckas och på överdäckningen ska kontorshusen byggas. Platsen som idag är trafikstörd och bullrig omvandlas till en livfull fortsättning av Stockholms city, samtidigt som tillgängligheten till vattnet stärks.

Staden kommer att ställa krav på hög arkitektonisk kvalitet, och parallella uppdrag för åtminstone tre arkitektföretag kommer att arrangeras för att säkerställa detta. Volym och utformning ska ta tillvara på platsens topografiska läge med olika nivåer och de nya kontorshusen är tänkta att bli en övergång mellan befintlig bebyggelse och kajen vid Klara Sjö.

Närområdet kommer att genomgå en stor förändring framöver. Jernhusen, den dominerande fastighetsägaren i centralstationsområdet har påbörjat ett omfattande stadsutvecklingsarbete där fastigheterna och stadsmiljön däremellan kommer att omvandlas. Det inkluderar bland annat nybyggnation ovan planerad överdäckning av järnvägsspåren intill Centralstationen där området planeras att innehålla bland annat kontor, bostäder och handel. Detta utvecklingsprojekt tillsammans med Klara City View kommer att stärka den västra delen av Stockholm city.

Flygfoto över tomten Klara city view. Fotograf: Lennart Johansson, Stockholms stad