23 juli 2021
tisdag, 16 mars 2021 16:36

Markanvisningstävling om Barkarbystaden

Skrivet av 

 

 

 


Visionsbild över Sveatorget med en av Barkarbystadens tunnelbaneuppgångar, handel, kommersiell service, restauranger, caféer och härligt folkliv. Kvarter 6 ligger mycket centralt, strax intill. Foto: Tovatt Architects & Planners

 

 

 

 

Kvarter 6 ligger mycket centralt mellan Barkarbystadens två tunnelbaneuppgångar. Kvarter 6 har bra möjligheter för kommersiell service och ett utmärkt läge för restauranger och caféer. Kvarteren runt omkring är redan markanvisade för bostäder, kommersiell service, kontor i olika former, vårdändamål och förskola. Foto: Tovatt Architects & Planners
ärfälla kommun bjuder in till markanvisningstävling för ett stadskvarter i Barkarbystaden vid den nya tunnelbanan. Kvarter 6 har ett strategiskt läge för bostäder, kommersiella lokaler och kontor. Målet är en attraktiv bebyggelse som bidrar till dynamisk och livfull stadsmiljö.

Markanvisningstävlingen avser kvarter 6, ett stadskvarter om 17.000 kvm BTA där det finns möjlighet att bygga: 1. Bostäder i form av bostadsrätt eller äganderätt. 2. Lokaler för kontor. 3. Kommersiella lokaler i gatuplan

Läget mellan Barkarbystadens två tunnelbaneuppgångar och granne med ett centralt gångstråk erbjuder bra kommersiella möjligheter och utmärkta lägen för restaurang- och caféverksamheter.

– Nu erbjuder vi ett nytt intressant och mycket centralt läge i Barkarbystaden. Här blir stadslivet som mest livfullt med bra kommunikationer, restauranger, handel och annan service precis utanför dörren. säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

I området runt kvarter 6 och tunnelbanan har Järfälla avtal med flera byggaktörer med långt framskridna planer:
A. Byggvesta bygger ett kvarter om 17.000 kvm med äganderätter, hyresrätter och kommersiella lokaler. B. Credentia, K2A och Svenska Studenthus bygger studentbostäder, förskola, bostadsrätter och kommersiella lokaler i ett kvarter om 25.000 kvm. C. Botrygg har markanvisningsavtal för ett kvarter om 17.500 kvm och planerar för bostäder och kommersiella lokaler. Byggstart planeras till hösten 2021. D. JM har markanvisningsavtal för ett kvarter om 18.000 kvm och planerar för äganderätter och lokaler för co-working. Byggstart planeras till hösten 2021. E. Resona har markanvisningsavtal för ett kvarter om 27.000 kvm och planerar för kontor, co-working, kommersiella lokaler, restaurang, café, bostäder och co-living. Byggstart planeras till Q4 2021. F. Sveaviken bygger ett kvarter om 25.000 kvm med bostadsrätter, studentbostäder, förskola och kommersiella lokaler. Byggstart planeras till 2021/2022. G. Åke Sundvall investerar i Barkarbystaden för tredje gången och har markanvisningsavtal för tre kvarter om totalt 73.500 kvm och planerar för bostäder, större dagligvarubutik, kontor för enmans- eller fåmansföretag, vård- och hälsoverksamheter, kommersiella lokaler och restaurangstråk. Byggstart planeras till hösten 2021.  H. Wallenstam har markanvisningsavtal för ett kvarter om 22.500 kvm och planerar för bostäder och kommersiella lokaler. Byggstart planeras till 2022.

– Det här är en mycket attraktiv del av Barkarbystaden och vi har höga förväntningar på gestaltningen och innehållet i det här kvarteret. Det ska bidra till en hållbar och livfull stadsmiljö där attraktiva bottenvåningar och verksamheter skapar dynamik i staden, säger Jonathan Björniden (L), ordförande i planutskottet.

Markanvisningstävlingen pågår mellan den 16 mars och 17 maj. Detaljplanen för området, Barkarbystaden IV, vann laga kraft 2019-07-14.

Beslut om markanvisningstävling Barkarbystaden IV, kvarter 6, del av fastighet Barkarby 2:2 togs av kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 8 mars 2020.

Barkarbystaden
Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14.000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarbystaden pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II, Barkarbystaden III, Barkarbystaden IV, Barkarbystaden X, Veddesta I och Veddesta III samt detaljplanearbete för detaljplanerna Veddesta II och Veddesta IV.