23 juli 2021
onsdag, 17 mars 2021 12:25

SBB och Kåpan Pensioner satsar på Hemvist

Skrivet av 

 

 

 


Viktor Mandel, vd för Hemvist och Sveafastigheter.
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, och Kåpan Pensioner bildar JV och satsar på Hemvist för att växla upp bostadsbyggandet och fortsätta att verka för en hållbar bostadsutveckling Satsningen möjliggör en än mer aktiv förvaltning för att uppnå högsta möjliga nöjdhet bland hyresgästerna. Hemvist ska äga och förvalta de fastigheter Sveafastigheter producerar och har i förvaltning i Mälardalen, där Kåpan sedan tidigare är huvudfinansiär. I samband med att JV bildas säljer även SBB fastigheter om 613 Mkr (269 lgh), motsvarande senaste externvärdering samt pågående projekt om 1 270 lägenheter som under fjärde kvaratalet 2020värderades till 1.377 Mkr i SBB:s balansräkning.

Hemvist planerar en stor satsning på nybyggnation genom att använda SBB:s helägda dotterbolag Sveafastigheters stora byggrättsportfölj i Stockholm och Mälardalen. Det innebär en fortsatt expansion av bostäder som främjar en hållbar samhällsutveckling där bolaget har möjlighet att påverka och göra skillnad – socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

– Vi ser fram emot att driva en hållbar bostadsutveckling vidare tillsammans med SBB. Tillsammans skapar vi förutsättningar för en effektiv förvaltning med stor kunskap om hur man skapar ekonomisk, social och miljömässigt bra bostadsområden, säger Marie Giertz, kapitalförvaltningschef för Kåpan Pensioner.     

– Sveafastigheter har en pålitlig och proaktiv förvaltning. I samarbete med Kåpan Pensioner kan vi skruva upp leveransen ytterligare för att ge bästa möjliga förvaltning till våra hyresgäster och leverera fler nya hyresrätter till Stockholm, säger Ilija Batljan, vd för SBB.

Sveafastigheters bestånd består av dialogutvecklade och platsspecifika fastigheter där långsiktighet och hållbarhet präglar bostäderna och bostadsområdena. Exempel är Neptun i Västerås – Sveriges första flerbostadshus byggt med plusenergiteknik, vilket innebär att fastigheter producerar mer energi än vad det gör av med. En liknande teknik användes när Hydran byggdes i Västerås, ett klimatsmart trygghetsboende med fokus på gemenskap. 2020 var det inflyttning i Cykelkungen – Uppsalas första hyresrättshus med P-Tal: 0, ett sätt att förenkla klimatsmarta val i vardagen, som att ta cykeln framför bilen.

– Hemvist gör att vi kan komma närmre våra hyresgäster och än mer aktivt arbeta för högsta möjliga trivsel och nöjdhet, säger Viktor Mandel, vd för Hemvist och Sveafastigheter.

Sveafastigheter kommer fortsätta utveckla bostäder utefter kommuner och platsers specifika behov. Just nu utvecklas exempelvis bostäder i Rågsved, där Sveafastigheter tillsammans med WhiteArkitekter tagit fram konceptet Barnbo. Det är bostäder utvecklade med utgångspunkt i barns hälsa, utveckling och välbefinnande, och där ensamstående föräldrar kommer ha förtur till lägenheterna via Sveafastigheters bostadskö.

Hemvist kommer efter att affären mellan SBB och Kåpan är gjord att ha 988 lägenheter i förvaltning, och 1.270 lägenheter under produktion.