23 juli 2021
måndag, 29 mars 2021 09:41

Corem vill köpa upp Klövern

Skrivet av 

 

 

 


Eva Landén är vd för Corem. Om Corems uppköp av Klövern går igenom ökar fastighetsvärdet för Corem till cirka 71,5 Mdr kr.
Corem har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Klövern i syfte att bolagen ska gå samman. Erbjudandet är att Corem förvärvar samtliga utestående stamaktier av serie A, stamaktier av serie B samt preferensaktier i Klövern mot vederlag i form av nyemitterade aktier i Corem. Erbjudandet motsvarar ett vederlag om cirka 16,5 kr per stamaktie samt 323,0 kr per preferensaktie i Klövern vid tidpunkten för erbjudandet, baserat på stängningskurserna för respektive bolags stamaktier av serie A och serie B samt preferensaktier per 26 mars 2021. Om budet antas kommer Corems fastighetsvärde stigs till cirka 71,5 Mdr kr.

Det föreslagna samgåendet av Corem och Klövern, genom att Corem förvärvar Klövern, förväntas skapa betydande värden för samtliga intressenter i form av såväl operationella som finansiella synergier. Genom samgåendet får den nya koncernen ett väl sammansatt fastighetsbestånd om 517 fastigheter till ett värde om cirka 71,5 Mdr kr.

Erbjudandets totala värde uppgår till 19.479 Mkr,
motsvarande cirka 16,5 kr per stamaktie och 323,0 kr per preferensaktie i Klövern vid tidpunkten för erbjudandet, baserat på stängningskurserna för respektive bolags stamaktier av serie A och serie B samt preferensaktier per 26 mars 2021.

Corem erbjuder aktieägarna i Klövern: 1. Ägarna av stamaktie av serie A i Klövern: 0,88 nyemitterade stamaktier av serie A i Corem för varje stamaktie av serie A i Klövern[4]. 2. Ägarna av stamaktie av serie B i Klövern: 0,86 nyemitterade stamaktier av serie B i Corem för varje stamaktie av serie B i Klövern och
3. Ägarna av preferensaktie i Klövern: 1,12 nyemitterade stamaktier av serie D i Corem för varje preferensaktie i Klövern. 4. Som ett alternativt vederlag kan preferensaktieägarna i Klövern välja att erhålla 1,00 nyemitterade preferensaktier i Corem för varje preferensaktie i Klövern.