23 juli 2021
tisdag, 30 mars 2021 10:32

Ulla Bergström: Arkitekturens paradigmskifte

Skrivet av 

 

 

 


Ulla Bergström är chef för Sweco Architects sedan december 2020.

Ulla Bergström har nu gjort sina första 100 dagar som chef för Sweco Architects, ett av Europas största arkitektkontor. Hon har kommit in mitt i en tid då arkitekturen står inför ett paradigmskifte. Trender och koncept som 15-minutersstaden, tillsammans med nya handels- och fastighetsbehov, har påskyndats av pandemins effekter på ändrade levnads- och beteendemönster.

Sedan december 2020 har Sweco en ny chef för arkitektverksamheten i Sverige, Ulla Bergström. Den nya positionen ger henne ett stort inflytande över hela bygg- och fastighetsbranschen och hon befinner sig därmed mitt i stadsutvecklingens centrum. Efter sina 100 första dagar ser hon flera behov av omställning både i branschen och i samhället i stort.

– Nu befinner vi oss i ett paradigmskifte, mitt i en digitaliserings- och klimatomställning som dessutom har påskyndats av pandemin. För att nå en hållbar arkitektur måste vi förena digitaliseringen med teknikutvecklingen och förstå hur trender och omställning påverkar våra liv och utvecklingen av städerna, säger Ulla Bergström.

En trend som Ulla Bergström vill uppmärksamma är det lokala livets uppsving. Inte minst sedan Paris borgmästare Anne Hidalgo befäste idén om 15-minutersstaden i omställningen efter lockdown, nära besläktat med den i Sverige välkända ABC-staden. 15-minutersstaden innebär att det inte ska ta mer än 15 minuter att ta sig från hemmet till de viktigaste platserna: jobbet, skolan och mataffären, men även kultur och idrott.

– Vi lever efter konceptet i flera svenska mindre städer redan idag, men när gång och cykel får ta mer plats även i våra större städer kommer finns möjligheten att tänka nytt, säger Ulla Bergström.

Annan utveckling i städerna efter pandemin kan vara utveckling av stadskärnorna som behöver nytt innehåll. Det kan handla om utveckling av ”samhällsrum”, som liknar dåtidens lanthandel. Det i sig skapar helt nya synergier för många olika branscher, inte bara detaljhandeln utan även inom såväl tjänstesektorn som kultur och nöje.

– Vi vet att kunderna är med på resan och genom att involvera expertis inom olika discipliner kan vi hitta effektiva lösningar på alltmer komplexa samhällsförändringar. Att arkitekter lierar sig med ingenjörer för att nå längre inom arkitektur, hållbarhet och digitalisering är en stark utveckling både i Sverige och i Europa, tillägger Ulla Bergström.