13 juni 2021
torsdag, 01 april 2021 11:20

Fastigheter kostar 100.000 kr/kvm i Hagastaden

Skrivet av 

 

 

 


Jacob Edin, Associate Director – Valuation Advisory på CBRE Sweden, bedömer i en affärsanalys att det väldigt starka bostadsläget i Hagastaden lämpar sig egentligen rent krasst bäst för ett bostadsrättsprojekt med tanke på prisnivån.


Transaktionsvolymen för fastigheter i Sverige för år 2020 landade på 185 Mdr kr, vilket är den näst högsta någonsin. Under året har bostäder har haft en starkt ökad efterfrågan, tillsammans med samhällsfastigheter och logistik. CBREs värderingsteam har analyserat bostadssegmentet mer djupgående.

Bostadssegmentet var ett av de segment som förutspåddes kunna stå emot Covid19 och så blev även fallet, när nu vaccinet rullas ut och världen förhoppningsvis får kontroll på viruset.

I början av december 2020 blev det offentligt att LEFA – Lars Edmans fastighetsbolag köper bostadsfastigheterna Kromosomen 3 och Kromosomen 4 av Ikano bostad. Ikano har i grannkvarteren utvecklat bostadsrätter och så var även tanken för dessa två fastigheter. Då bostadsrättsmarknaden blev något långsammare och osäkrare under 2017-2018, ändrades inriktningen och objekten hyrdes ut som hyresrätter. Inflyttning startade i början av 2020.

Köpeskillingen som kommunicerats är 780 Mkr, vilket motsvarar ett pris runt 100.000 kronor per kvm. Detta är i nivå med tidigare förvärv som Edman gjorde vid Odenplan i köp av HSB.


Byggnaderna inrymmer 134 lägenheter och fyra mindre kommersiella lokaler i markplan. Det finns även ett garage under byggnaderna som totalt inrymmer 45 platser. Den totala arean är cirka 7.800 kvm.

Det flesta lägenheterna är två rum och kök. Snittarean för lägenheterna är strax under 60 kvm. Detta ger en hyra om cirka 2.850 kr/kvm. Uttryckt i normhyra är det över 2.600 kr/kvm vilket återspeglar nivåerna bra.

I närområdet finns Hagaparken och Frösundavik. Alternativanvändning kan vara relativt flexibel såsom bostadsrätter eller kontor. För kontor skulle det dock krävas en detaljplaneändring.

Den totalt angivna hyresintäkter summeras till totalt cirka 24 Mkr, enligt CBRE:s bedömning. Utslaget på totala arean ger detta en hyra om 3.070 per kvadratmeter. Notera att i detta inkluderas intäkter för garage och kommersiella lokaler. CBREs bedömningen är att normhyra torde vara i intervallet 2.600 till 2.700 kr/kvm, vilket ger en genomsnittshyra om cirka 2.900 kr/kvm.

Med en bedömd kostnad om totalt 340 kr/kvm bedömer CBRE att direktavkastningen uppgår till cirka 2,7 procent, både uttryckt som initial och normaliserad.

Det väldigt starka bostadsläget i Hagastaden lämpar sig egentligen rent krasst bäst för ett bostadsrättsprojekt med tanke på prisnivån.

LEFA köper en väl anpassade byggnad för dessa ändamål i ett väldigt intressant och kommunikationsnära läge. Avkastningen är låg för området och nyckeltalet uttryckt kronor per kvadratmeter är högt och i nivåer som sällan skådas för detta segment. Men det som driver upp nycktalet är det unika läget och den relativt höga hyran.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns ett väldigt stort intresse för fastigheter inom bostadssegmentet och speciellt nyproduktionen där de högsta avkastningarna har kunnat hittats i jämförelse med det äldre beståndet som lider av lägre hyresintäkter.