13 juni 2021
torsdag, 01 april 2021 11:30

Colliers rådgivare vid ombildning i Österåker

Skrivet av 

 

 

 


Den vattennära fastigheten Tuna 3:85 i Österåker omfattar 77 lägenheter.Colliers har varit rådgivare till det kommunala bostadsbolaget Armada Bostäder AB i Österåker vid försäljningen av fastigheten Tuna 3:85. Fastigheten, som är belägen på Österskärsvägen och Klappbryggan, såldes till de boende i fastigheten genom ombildning. Fastigheten omfattar 77 lägenheter och intresset från hyresgästernas sida har varit mycket högt under hela processen även om rådande pandemi påverkade tidsplanen.

Ansvarig projektledare Mattias Henriks på Colliers säger:
– Intresset att förvärva en bostadsfastighet genom ombildning är fortfarande starkt hos många hyresgäster. Boendekostnaderna går ofta ner vilket är ett stort incitament för de blivande bostadsrättsinnehavarna. Vad man oftast glömmer bort om man överväger att sälja sin bostadsfastighet till en investerare eller till hyresgästerna genom ombildning, är att en bostadsrättsförening inte yrkar på avdrag för latent skatt vilket man bör ta hänsyn till om man har ett lågt bokfört värde.