13 juni 2021
tisdag, 06 april 2021 13:40

Trianon förstärker nyckelroller

Skrivet av 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Fastighetsbolaget Trianon ökar takten inom förvärv, värdeskapande investeringar och nyproduktion. Jonas Karlsryd (bilden i mitten) har tillträtt rollen som transaktionschef. För att utveckla och förstärka Trianon inom nyproduktion har Morgan Palmgren (bilden t v) och Linus Svensson (bilden t h) rekryterats som affärs-/projektutvecklare inom nyproduktion.

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag som äger, förvaltar, förvärvar, utvecklar samt bygger både bostäder och kommersiella lokaler i Malmö med omnejd. Bolaget verkar för ett hållbart boende samt ett socialt ansvarstagande.

Under 2021 planerar Trianon att byggstarta 700 lägenheter och rusta upp 200 lägenheter i det befintliga lägenhetsbeståndet i Malmö med omnejd.

Jonas Karlsryd, transaktionschef, har arbetat på Trianon sedan 2010, både som förvaltare och som business controller och han har genom åren haft en aktiv roll i samband med bolagets många förvärv samt investeringar i befintligt bestånd.Han kommer från och med nu att ingå i Trianons ledningsgrupp.

Morgan Palmgren, affärs-/projektutvecklare nyproduktion, har arbetat på Peab sedan 2004, i huvudsak med nyproduktion av bostäder. De senaste tio åren har han haft roller inom arbets- och projektledning i flertalet projekt och som arbetschef har han varit ansvarig för flera bostadsprojekt i och omkring Malmö.

Linus Svensson, affärs-/projektutvecklare nyproduktion, har arbetat på Peab sedan 2007 med fokus på nyproduktion av bostäder, kommersiella lokaler samt samhällsfastigheter, bland annat inom arbets- och projektledning, som entreprenadingenjör med mera. Som arbetschef har han varit ansvarig för flera bostadsprojekt i och omkring Malmö.

– Jag är mycket nöjd med att vi nu inrättar tre nya roller, vilket kommer att möjliggöra bolagets fortsatta utveckling i ett högt tempo, säger Olof Andersson, vd för Trianon.

Jonas Karlsryd tillträdde sin nya roll den 1 april 2021. Morgan Palmgren och Linus Svensson börjar på Trianon den 6 april 2021.


Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framförallt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 82 fastigheter om 402.000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 75 procent bostads- och samhällsfastigheter och 25 procent kontors- och handelsfastigheter. Fastighetsbeståndet hade ett marknadsvärde den 31 december 2020 om cirka 9,5 Mdr kr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm,