18 maj 2021
tisdag, 06 april 2021 17:59

En god start på transaktionsåret 2021 under Q1

Skrivet av 

 

 

 


Från vänster: Annika Edström, Head of What´s Next/Research och Katarina Sonnevi, Deputy Head of Capital Markets.
Enligt de senaste siffrorna från Cushman & Wakefield är aktiviteten på den svenska fastighetsmarknaden för första kvartalet 2021, på 39,6 miljarder kronor, en nära tangering av samma period 2020. Motsvarande siffra landade under fjolåret på nära 40,5 miljarder kronor och 2019 på 31,8 miljarder kronor. Detta är en anmärkningsvärt positiv start på 2021, då både 2020 och 2019 som helår var starka transaktionsår.

Bostäder fortsätter att toppa när totalvolymen sammanställts tillsammans med starkt utmanande logistik och industri på andraplatsen och investeringsaptiten på fastighetsmarknaden visade sig sitta i fortsatt efter den väldigt starka avslutningen på 2020.

Det mest populära segmentet totalt sett är bostäder, motsvarande 12,2 miljarder kronor (nära 31 procent), följt av industri/logistik på 11,5 miljarder kronor (29 procent), kontor 3,7 miljarder kronor (9 procent) och handel 3,2 miljarder kronor (8 procent). Även mixed use har varit populärt under det första kvartalet med hela 4,1 miljarder kronor (10 procent) i volym.

Katarina Sonnevi, Deputy Head of Capital Markets på Cushman & Wakefield, säger:
– Finansieringsmöjligheterna och det internationella intresset för den svenska marknaden har återigen stärks efter en temporär passivitet som följd av COVID-19. Just nu söker rekordstort kapital placeringar och priserna inom segmenten bostäder och logistik har ökat avsevärt under senare tid. Yieldskiftet inom bostadssegmentet drivs bland annat av det låga ränteklimatet som råder, ett begränsat utbud och de säkra kassaflöden som genereras.

Det är främst svenska investerare som varit aktiva på marknaden hittills i år, runt 75 procent (29,7 mdrkr) i värden på fastigheter har förvärvats av inhemska köpare. Svenska aktörer har också varit de mest aktiva säljarna under perioden då de utgjorde hela 90 procent. Aktiva internationella köpare har främst från USA, Tyskland, Norge och Japan, vilka alla varit nettoköpare under perioden, tillsammans förvärvat underliggande fastigheter för 9,9 Miljarder kronor.

Annika Edström, Head of What´s Next/Research på Cushman & Wakefield, säger:
– Aptiten på affärer är fortsatt stark och det visade sig också tydligt i siffrorna för Q1. Reserestriktioner har inte påverkat närvaron hos de internationella köparna under perioden, mycket säkert kopplat till en stark lokal närvaro med anställda eller samarbetspartners på plats i Norden, något som bådar gott även när vaccinutrullningen går något långsammare än planerat. En mognad kring användningen av digitala verktyg för stängningar av affärer kan också ses underlätta affärerna under inledningen av 2021.