19 april 2021
torsdag, 08 april 2021 08:54

Skanska kompletterar Slussens nya bussterminal

Skrivet av 

 

 

 


Den nya bussterminalen i Slussen ska stå klar år 2023. Vänthall, vy mot västra entréhallen. Illustration: Link arkitektur

Skanska har tecknat avtal med Exploateringskontoret i Stockholms stad om att genomföra arbeten för stomkomplettering för Slussens nya bussterminal i Stockholm. Kontraktet är värt cirka 620 Mkr, vilket inkluderas i orderingången för Sverige för det första kvartalet 2021.

Entreprenaden inne i den blivande nya bussterminalen vid Slussen avser stomkomplettering inklusive betong- och konstruktionsarbeten för den färdiga bussterminalen.

Byggstart beräknas ske 1 juni 2021, och arbetet ska vara avslutat den 31 augusti 2023.

Skanska genomför sedan tidigare fyra entreprenader vid Slussen. Dessa omfattar bland annat själva Slussen med tillhörande avbördningskanaler, Slussbron, lågbroar, kajer- och förstärkningsarbeten samt arbeten med den handelsplats som byggs under Katarinavägen på Södermalm.